Študijné a vedecké knižnice • okr. Trenčín a okolie

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Nabídka knihovnických služeb pro pedagogy, studenty i odbornou veřejnost.

47 kmČeská republika Zlín, nám. T. G. Masaryka 5555 + pobočky (9)

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Knihovna Cement Hranice

Nabídka služeb knihovny s odbornou literaturou.

Britské centrum Knihovny UP

Knihovna a multimediální studovna Britského centra jsou otevřené pro nejširší veřejnost. V široké nabídce naší knihovny si každý najde materiály pro svoji jazykovou úroveň. Při výběru vhodné studijní literatury rádi každému poradíme. Po předchozí …

ZATVORENÉ (Otvára v Út 09:00)

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci

Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby. Její fond je zaměřen na humanitní, společenské a přírodní vědy, medicínu, náboženství a sport.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Knihovna Řeholního domu T. J. Centrum Aletti Velehrad - Roma

Nabídka knihovních služeb se zaměřením na teologii, lingvistiku a filozofii.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 09:00)

FARMAK, a.s.

Provoz knihovny specializované na odbornou literaturu.

Knižnice Trenčín (27 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/kniznice_1/trencin

Knižnice - Trenčín ... Obecné knižnice (821) Okresné knižnice (16) Školské knižnice (5) Špeciálne knižnice (11) Vedecké knižnice (6) Všetky lokality. Slovensko Trenčiansky kraj Knižnice - Trenčín. 1 - 25 z celkom 27 výsledkov Zoradiť podľa: ... študijné materiály, knihy, on-line katalógy. ...

prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. | Katolícka ... - ku

www.ku.sk/rastislav.biarinec

Missale Romanum sign. Rkp. zv. 387 z ústrednej knižnice SAV – výskum a pramenná edícia ... AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných zborníkoch a monografiách alebo publikované príspevky na vedeckých konferenciách: ... Trenčín 95. Trenčín: katalóg kolektívnej výstavy, vyd. Galéria M. A. Bazovského Trenčín ...

Databáza slovenských vedeckých a odborných časopisov / Návrh obsahových ...

itlib.cvtisr.sk/%C4%8Cl%C3%A1nky/clanek2385

Konečným výsledkom formálnej analýzy bola idečasopisov (obsahujúcich aj vedecké aj odborné články), 28 titulov, ktoré majú v názve alebo ntifikácia 187 vedeckých časopisov, 599 odborných časopisov, 130 hybridných podnázve určené, že ide o vedecko-odborné časopisy, a 20 časopisov, ktoré majú v názve „odborný ...

Trenčín – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn

Trenčín (maďarsky Trencsén, německy Trentschin, latinsky Trentsinium nebo Laugaricio) je krajské a okresní město na západě Slovenska na řece Váh, 110 km severovýchodně od Bratislavy a 12 km od hranic s Českem.Se svými přibližně 55 tisíci obyvateli je 8. největším slovenským městem.. Patří mezi nejstarší slovenská města.Jeho vznik determinovalo zúžené místo ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Diecézna historická knižnica biskupa dr. Knižnice - Kláštor pod Znievom. Zaradenie v kategóriach ...

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Študijné a vedecké knižnice Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 2. strana. Lokality. Banskobystrický kraj; Bratislavský kraj; Košický kraj; Nitriansky kraj

Firmy - Študijné a vedecké knižnice, 4. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/studijne-a-ve …

Firiem v kategórii Študijné a vedecké knižnice: 33. Mestské Kultúrne Stredisko. Knižnice - Belina. Zaradenie v kategóriach ...

Vedecká knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vedeck%C3%A1_kni%C5%BEnica

Vedecká knižnica je knižnica, ktorá získava, spracúva a sprístupňuje dokumenty a informácie z určitého vedného odboru, resp. skupiny vedných odborov.Spravidla sú prístupné širokej verejnosti, ich služby však využíva najmä odborná verejnosť (vedeckí a odborní pracovníci) a študenti stredných a vysokých škôl. . Poskytujú širokú škálu knižničných služieb ...

Metodika písania vysokoškolských a kvalifikaných prác - uniba.sk

uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/zaverecne-prace/m …

1.3 Odborné a vedecké práce • odborné a vedecké lánky v asopisoch a vedeckých zborníkoch • publikované príspevky na odborných a vedeckých seminároch a konferenciách • odborné a vedecké knihy Rozsah odborných a vedeckých prác nie je urený normami, spravidla sa vychádza z urenia práce a požiadaviek redakcie.

Kodikológia – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kodikol%C3%B3gia

Kodikológia je pomocná historická veda, ktorá skúma rukopisy neúradnej povahy, čiže najmä kódexy, a to hlavne ich vznik, šírenie, funkciu a pôsobenie na kultúru.. Kodikológia predstavovala akúsi subdisciplínu paleografie, ktorá sa postupne osamostatňovala.. Charakteristika. Kodikológia skúma kodexy ako jedinečné objekty a zisťuje ich vznik a funkciu v spoločnosti.

Knižnica – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Kni%C5%BEnica

O iných významoch výrazu Knižnica pozri Knižnica (rozlišovacia stránka). Knižnica je organizovaná zbierka kníh, určená na priame používanie čitateľom, alebo kultúrna inštitúcia, ktorá organizuje spoločenské využívanie tlačených a rukopisných materiálov i ostatných hmotných zdrojov/nositeľov poznatkov a informácií.

Ministerstvo chce modernizovať archívy a vedecké knižnice

domov.sme.sk/c/5244329/ministerstvo-chce-moderni …

Program na ochranu písomného dedičstva Slovenska predložilo do pripomienkového konania Ministerstvo kultúry SR. Okrem iného chce vybudovať a zmodernizovať viaceré sklady vedeckých knižníc.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Stredn%C3%A1_odborn%C3%A1_ …

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín (pôvodne Stredné odborné učilište, neskôr Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu), známa aj pod názvom „Jilemák“ je stredná odborná škola ktorá sídli v Trenčíne. Odbory 5-ročné študijné Študijný odbor končí maturitou a záverečnými skúškami ...

Knižnica | ISM Prešov

www.ismpo.sk/kniznica.html

Utorok 10:00 – 13:00. Streda 10:00 – 13:00. Piatok 12:00 – 15:00. Pri zápise do knižnice je potrebné mať pri sebe občiansky preukaz. ISIL kod : ISIL SK-5KADAA48204. Špeciálny medzinárodný štandardný identifikátor pre knižnice a príbuzné organizácie, spolupracuje s Dánskou agentúrou pre knižnice a médiá, ktorá je ...

Doktorandské štúdium - Stavebná fakulta STU v Bratislave - stuba.sk

www.svf.stuba.sk/sk/pre-uchadzacov/doktorandske- …

Absolvent 3. stupňa študijného programu technológia stavieb ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja študijného odboru stavebníctvo s orientáciou na teóriu technológie stavieb, vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov v oblasti technológie stavieb, ovláda zásady vedeckej práce, väzby na životný cyklus stavieb, má schopnosť vedecky formulovať problémy ...