Ústavy pre postihnutých

Zariadenie prístupné pre Ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) | Trenčín ...

Penzión Meridiana v Bojniciach. Penzión Meridiana v Bojniciach je novovybudovaný komplex, ktorý zahŕňa ubytovanie v štýlovo zariadených izbách, reštauráciu s kvalitnou medzinárodnou kuchyňou, prírodné jazero, vlastný bylinkový pavilón aj detské ihrisko. Priestor je z veľkej časti bezbariérový a prispôsobený pre osoby ...

www.trencinregion.sk/47631/zariadenie-pristupne-pre-tazko-zdravotne-postihnutych-tzp

Špecializované zariadenie, Sociálne služby v TSK, Sociálna pomoc ...

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza ...

www.tsk.sk/socialna-pomoc/socialne-sluzby-v-tsk/specializovane-zariadenie.html

Špeciálna základná škola | Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín

Praktická škola, kritériá pre prijatie do PrŠ ... Škola zabezpečuje i vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov s poruchou autistického spektra. Veková štruktúra žiakov v triede je rozmanitá. ... Spojená škola internátna, Ľ. Stárka 12, Trenčín Ľ. Stárka 12, 91105 Trenčín 032 6523016 032 6523151

szsitrencin.edupage.org/text19/

Špeciálna pedagogika | Ťaháky-referáty.sk

Vznikli prvé ústavy pre postihnutých (Paríž – Ústav pre nevidiacich a nepočujúcich). Na Slovensku po vzniku ČSR v roku 1918 vzniklo 5 ústavov. Bola tam slabá výchova a starostlivosť. Väčšinou ostávali postihnutý v domácej starostlivosti. Zlepšenie nastáva od polovice 20. storočia pričinením dobročinných spolkov.

referaty.aktuality.sk/specialna-pedagogika/referat-11297

Trenčín – Wikipedie

Trenčín (maďarsky Trencsén, německy Trentschin, latinsky Trentsinium nebo Laugaricio) je krajské a okresní město na západě Slovenska na řece Váh, 110 km severovýchodně od Bratislavy a 12 km od hranic s Českem.Se svými přibližně 55 tisíci obyvateli je 8. největším slovenským městem.. Patří mezi nejstarší slovenská města.Jeho vznik determinovalo zúžené místo ...

cs.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn

A-Z Združenia, neziskové organizácie - Trenčín — Zoznam.sk

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne Bezručova 1330 / 55, 91101 Trenčín. Sociálne a rehabilitačné služby zdravotne postihnutým. Prevádzka Edukačno-rehabilitačného centra. ... Na dolinách 27, 91105 Trenčín. Centrum pre pomoc deťom a ich rodinám v náročných životných situáciách. https://cdrzlatovce.sk ...

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Zdruzenia-neziskovky/A-Z-Zdruzenia-neziskove-organizacie/Trencin.html

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne

Sme denný stacionár pre mentálne postihnutú mládež a dospelých, ktorý sa nachádza v Trenčíne na Bezručovej ulici. Našim zriaďovateľom je Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne. Vznikli sme v roku 2001 s počtom 5 klientov. Momentálne máme v starostlivosti 18 klientov.

www.domdochodcov.sk/zoznam-zariadeni/domovy-socialnych-sluzieb/asociacia-zv-zov-zdravotne-postihnutych-v-trencine_815

Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne, Trenčín, Bezručova ...

032 / 640 09 11. 0905 384 577. Asociácia zväzov zdravotne postihnutých v Trenčíne. Bezručova 1012. 911 01 Trenčín. Aktivity pre ľudí so zdravotným postihnutím, prevádzka rekondičného a regeneračného centra, činnosť asociácie.

www.azet.sk/firma/69573/asociacia-zvazov-zdravotne-postihnutych-v-trencine/

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon ... - Zoznam

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody. Nemocnica a ústav na výkon trestu odňatia slobody.

www.zoznam.sk/firma/2830857/Nemocnica-pre-obvinenych-a-odsudenych-a-Ustav-na-vykon-trestu-odnatia-slobody-Trencin

Mestská webstránka spĺňa štandardy pre zrakovo postihnutých

Mestská webstránka www.trencin.sk spĺňa náročné kritériá prístupnosti webových stránok podľa Výnosu Ministerstvá financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Cieľom uplatnenia týchto štandardov je zabezpečiť prístupnosť webstránok pre čo najväčší počet ľudí, najmä používateľov s funkčným hendikepom, starších ...

trencin.sk/aktuality/mestska-webstranka-splna-standardy-pre-zrakovo-postihnutych/

Ústavy – Biomedicínske centrum SAV

História Ústavu experimentálnej onkológie SAV sa datuje od založenia Ústavu pre výskum a liečbu nádorov v roku 1946. Po viacerých zmenách názvu sa z tohto ústavu v roku 1966 odčlenila výskumná časť, čím vznikol Ústav experimentálnej onkológie, ktorý bol v roku 1969 pripojený k SAV.

www.biomedcentrum.sav.sk/veda/ustavy/

Výstava kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých spojená s ...

Krajské stredisko Trenčín poskytuje sociálne služby pre zrakovo postihnutých, ich rodinných príslušníkov, sociálne okolie (pracovné prostredie, školské prostredie). ... K dnešnému dňu evidujeme 800 zrakovo postihnutých klientov. Zrakovo postihnutí si môžu vyskúšať prácu s pomôckou, oboznámia sa s jej funkciami a ...

trencin.unss.sk/vystava-kompenzacnych-pomocok-pre-zrakovo-postihnutych-spojena-s-praktickou-prezentaciou/

Domovy sociálnych služieb — Zoznam.sk

Zariadenie pre seniorov (domov dôchodcov). Domov sociálnych služieb. Denný stacionár. Špecializované zariadenie. Senior centrum: aktivity pre seniorov, celodenná zdravotná a sociálna starostlivosť. Chránená dielňa. https://www.antoniuscentrum.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-socialnych-sluzieb/

ústavy pre mentálne postihnutých ľudí | Regióny.zoznam.sk

Všetky správy a komentáre na tému ústavy pre mentálne postihnutých ľudí. Aktuálny prehľad správ z regiónov Slovenska. Prečítajte si o dianí vo vašom regióne a buďte v obraze. ... Regióny Bratislava Trnava Trenčín Nitra Žilina Banská Bystrica Prešov Košice. Polícia upozorňuje na falošné faktúry s preplatkami ...

regiony.zoznam.sk/tag/ustavy-pre-mentalne-postihnutych-ludi/

Vozíky pre postihnutých - SME | MY Trenčín

Trenčín - Sponzorský dar v podobe invalidných vozí. Prihlásiť cez Google Prihlásiť cez Facebook Prihlásiť cez Apple

mytrencin.sme.sk/c/4787966/voziky-pre-postihnutych.html

Kto sme

Slovenský zväz telesne postihnutých – Okresné centrum v Trenčíne (SZTP – OC) Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) Centrum nepočujúcich ANEPS Trenčín. Základná organizácia nedoslýchavých v Trenčíne. Tieto združenia sú vlastníkmi budovy ERC (Bezručova 1330/55, 911 01 Trenčín)

www.azzpvtrencine.sk/

KNIHA - Náčrt dejín sociálnej práce (Mgr. Jana Levická) - 2. časť

Prvé i ústavy pre postihnutých začali vznikať v druhej polovici 18. ; storočia a zameriavali sa zo začiatku na najťažšie postihnutia ako napr. slepota, hluchota a pod.. História ústavnej starostlivosti je sama o sebe veľmi rozsiahla a svojou podstatou patrí rovnako do dejín špeciálnej pedagogiky, ošetrovatľstva ...

socialni-pracovnici.estranky.sk/clanky/dejiny-socialnej-prace/kniha---nacrt-dejin-socialnej-prace-_mgr_-jana-levicka_---2_-cast.html

Na zdravotne postihnutých sa v Trenčíne nemyslí - SME | MY Trenčín

TRENČÍN. Ešte na začiatku tohtoročných letných prázdnin zrušilo Mesto 45 parkovacích plôch na Palackého ulici. Spoločne s nimi aj dve miesta na parkovanie pre občanov s preukazom ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP). Na týchto plochách si hotel a jeden z barov zriadili letné terasy.

mytrencin.sme.sk/c/4217882/na-zdravotne-postihnutych-sa-v-trencine-nemysli.html

Kto sa uchádza o percento z dane (8) - www.sme.sk

Kto sa uchádza o percento z dane (8) Občianske združenie pre telesne postihnuté deti v okrese Poprad* Poprad, Tomášikova 2567/40 37790196. Občianske združenie Štelbach* 082 74 Tichý Potok 119 36154431. Občianske združenie ZŠ Sídlisko Lúcna, Vranov nad Topľou* Vranov nad Topľou, Sídl. Lúčna 37870084.

www.sme.sk/c/252816/kto-sa-uchadza-o-percento-z-dane-8.html

Práca ihneď: S mentálne postihnutými - Máj 2023 - 32 ponúk práce - Jooble

Práca: S mentálne postihnutými • Vyhľadávanie spomedzi 14.400+ aktuálnych ponúk práce na Slovensku a v zahraničí • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávetelia • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: S mentálne postihnutými - nájdete ľahko!

sk.jooble.org/pr%C3%A1ca-s-ment%C3%A1lne-postihnut%C3%BDmi