Inšpekcie • okr. Trenčín a okolie

Česká inspekce životního prostředí

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Státní energetická inspekce

Dohlížíme nad dodržováním podmínek podnikání a výkonem státní správy v energetických odvětvích. Poskytujeme poradenskou činnost.

Česká školní inspekce

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

ŠIC Trenčín – Štátna školská inšpekcia - ssi.sk

www.ssi.sk/sic-trencin

Školské inšpekčné centrum TRENČÍN. K dolnej stanici 7282/20A. 911 01 Trenčín. Tel.: +421 32 321 15 70. E-mail: sictn@ssi.sk. Mgr. Viera HRNČÍKOVÁ. Riaditeľka školského inšpekčného centra. Tel: +421 32 321 15 71. Ing.

Štátna školská inšpekcia – Štátna školská inšpekcia

www.ssi.sk

Štátna školská inšpekcia Ústredie Staré grunty 52 841 04 Bratislava 4 Kancelária hlavnej školskej inšpektorky tel.: +421 2 321 95 811 hsi@ssi.sk Kontakt pre médiá ... Trenčín K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Tel.: +421 32 321 15 70 Email: sictn@ssi.sk

Kontakt | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. ... Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru tn@soi.sk tel. č. 032/640 01 09. Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 Odbor výkonu dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia – Zoznam kontaktov - Pravoeshopov.sk

pravoeshopov.sk/slovenska-obchodna-inspekcia-zoz …

Slovenská obchodná inšpekcia je dvojstupňový kontrolný orgán. Druhostupňovým najvyšším orgánom je Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom. ... Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru tel. č. 032/640 01 09 fax č. 032/640 01 08 email: tn@soi.sk. Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie

Trenčiansky kraj | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

www.soi.sk/sk/Pravoplatne-rozhodnutia/Prvostupno …

Trenčiansky kraj. Právoplatné rozhodnutia za 4. týždeň 2023 [pdf, 429 kB. Právoplatné rozhodnutia za 9. týždeň 2023 [pdf, 652 kB. Právoplatné rozhodnutia za 13. týždeň 2023 [pdf, 859 kB. Právoplatné rozhodnutia za 16. týždeň 2023 [pdf, 836 kB. Právoplatné rozhodnutia za 18. týždeň 2023 [pdf, 502 kB.

Organizačná štruktúra | Slovenská obchodná inšpekcia - soi.sk

www.soi.sk/sk/SOI/Organizacna-struktura.soi

Slovenská obchodná inšpekcia - všeobecný orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. ... Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Odbor výkonu dozoru a Právny odbor tn@soi.sk tel. č. 032/640 01 09, fax č. 032/640 01 08 Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Kontakt - Trenčín - Národný inšpektorát práce

www.ip.gov.sk/kontakt/tn

Inšpektorát práce Trenčín Kontaktná adresa Hodžova 36 911 01 Trenčín Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205 E-maily. Všeobecný email ip.trencin@tn.ip.gov.sk Podateľňa podatelna.tn@ip.gov.sk Médiá juraj.hajso@ip.gov.sk vladimir.kopecky@ip.gov.sk ...

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Trenčín, Hurbanova - kontakt a ...

www.azet.sk/firma/498798/inspektorat-soi-pre-tre …

www.soi.sk. 032 / 640 01 09. 032 / 640 01 08. Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj. Hurbanova 59. 911 01 Trenčín. Kontrola dodržiavania práv, vyplývajúcich z duševného vlastníctva, významných z hľadiska ochrany spotrebiteľa.

Inšpektorát práce Trenčín, Trenčín, Hodžova - kontakt, fakturačné údaje ...

www.azet.sk/firma/88495/inspektorat-prace-trencin

www.ip.gov.sk. 0800 500 205. 032 / 744 16 46. ip.trencin@tn.ip.gov.sk. Inšpektorát práce Trenčín. Hodžova 36. 911 01 Trenčín. Kontaktovať e-mailom. Dozor a vyšetrovanie - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pracovno - právne vzťahy, nelegálna práca a zamestnávanie, trhový dohľad, pracovné podmienky.

Certifikácia, inšpekcia a revízia Trenčín (92 výsledkov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/certifikacia-inspekcia-a-rev …

Certifikácia, inšpekcia a revízia - Trenčín. (92 záznamov) Katalóg Služby a remeslá Certifikácia, inšpekcia a revízia. Certifikácia (69) Elektrorevízie (1 081) Energetická certifikácia (221) Inšpekčné úrady (69) Kalibrácia meracích prístrojov (126) Revízie bleskozvodov (187) Revízie protipožiarnych zariadení (122 ...

Kontakty Inšpekcia práce – poradenstvo - Slovensko

www.employment.gov.sk/files/slovensky/praca-zame …

Kontakty – Inšpekcia práce ... Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín alebo elektronicky na adresu: ip.trencin@tn.ip.gov.sk IP Trnava TEL: +421335521614, e-mailom: ip.trnava@ip.gov.sk IP Žilina V pondelok, stredu a štvrtok na TEL: +421 41/50 59 191 V utorok a piatok TEL: +421 41/50 59 113, odkiaľ bude volajúci ...

Národný inšpektorát práce - Orgán štátnej správy v oblasti ...

www.ip.gov.sk

Inšpektorát práce Trenčín; ... Inšpekcia práce zaznamenala vlani najmenej závažných pracovných úrazov za posledných 20 rokov V minulom roku orgány inšpekcie práce na Slovensku zaznamenali 31 smrteľných pracovných úrazov a 46 závažných pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví. Ide o najnižšie čísla za ...

Kontakty | IBO.sk

www.ibo.sk/kontakty

Bratislavská 123, 911 05 Trenčín, Slovakia Europe (oproti IBO Predaj a servis pre les a záhradu) Predajňa: 032 74 84 040. Telefonické objednávky: 0918 970 921 ... Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Hurbanova 59, 911 01 Trenčín. Odbor výkonu dozoru. tel. č.: 032/6400 109. fax č.: 032/6400 108. Email: info@soi.sk. Hore.

Inšpekcia v sociálnych veciach bude mať pobočky vo ... - Slovensko

www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/informac …

Inšpekcia v sociálnych veciach od novembra vykonáva dozor pri poskytovaní sociálnych služieb, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. ... pobočky Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice a Prešov) Inšpekcie v sociálnych ...

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie ...

www.soi.sk/files/documents/pravoplatne-rozhodnut …

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín Číslo: P/0027/03/2020 Dňa 30.03.2021 Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Trenčíne pre Trenčiansky kraj, ako ... miesto podnikania 911 01 Trenčín, Opatovská 651/33

ŠTÁTNA ENERGETICKÁ INŠPEKCIA Trenčín - MHSR

www.mhsr.sk/uploads/files/7a6S1wng.pdf

Výročná správa Štátnej energetickej inšpekcie za rok 2005 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov organizácie : Štátna energetická inšpekcia Sídlo organizácie : Hurbanova 59 , 911 01 Trenčín Rezort : Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Kontakt : Tel.: 032/7431 706 , fax: 032/7435 138, e-mail:sei@tn.sknet.sk

Štátna energetická inšpekcia [zrušená] - FinStat.sk

finstat.sk/34055223

Štátna energetická inšpekcia, Trenčín v roku 2014 znížila náklady o 53 % na 438 913 € a výnosy jej klesli o 53 % na 441 655 €. IČO 34055223 DIČ 2021409126

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí - SOI

www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrh …

Podávanie podnetov, sťažností, návrhov a žiadostí. Slovenská obchodná inšpekcia NIE JE oprávnená riešiť: Podania a dopyty, týkajúce sa kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaji. Príslušným orgánom dozoru je Štátna ...

Stavebný dozor: Trenčín ,Trnava, Bratislava

englima.sk

Technická inšpekcia bytov a rodinných domov. Ponuka služby: Technická inšpekcia bytov a rodinných domov v rámci miest Trnava, Bratislava a Trenčín a ich pridružených okresov. Vykonávame technickú inšpekciu ako pri novostavbách tak pri rekonštruovaných objektoch.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) kontrolovala - SME | MY Trenčín

mytrencin.sme.sk/c/4786212/slovenska-obchodna-in …

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) kontrolovala. Výsledkom septembrových kontrol SOI pre Trenčiansky kraj v obchodných jednotkách je pozastavenie predaja tovarov za viac ako tri milióny korún. Dosť často opakujúcim sa dôvodom boli chýbajúce informačné povinnosti, resp. uvedené len v cudzom jazyku.