Hygienické stanice

Oddělení kontroly infekcí a nemocniční hygieny - Fakultní nemocnice Brno

Provádíme preventivní a represivní hygienicko–epidemiologický dozor v medicínských provozech. Zabýváme se výskytem polyrezistentních kmenů u pacientů a problematikou nozokomiálních nákaz. Spolupracujeme s firmami distribuujícími dezinfekční prostředky.

114 kmČeská republika Brno - Bohunice, Jihlavská 340/20 (Pavilon E) + pobočky (186)

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

Vítězslava Ďurišová

Nabídka služeb v oblasti zpracování provozních řádů, kategorizace prací, řešení hygienické problematiky a při projektování staveb.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

MUDr. Jozef Dovala

Provozování hygienické poradny. Provádění orientačních neautorizovaných měření hluku, umělého i denního osvětlení a mikroklimatických podmínek, včetně hodnocení a návrhu nápravných opatření. Zajištění autorizovaného měření u všech ukazatelů, pro které jsou ...

OTVORENÉ (Zatvára v 20:00)

Krajská hygienická stanice Královohradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Vydávání rozhodnutí, povolení, osvědčení a plnění dalších úkolů státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru.

Čoskoro otvára (v 12:30)

Krajská hygienická stanice – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%A1_hygienick%C3% …

Na území ČR existuje celkem 14 KHS a to v jednotlivých samosprávných krajích. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. Krajské hygienické stanice mohou dále s předchozím souhlasem Ministerstva zdravotnictví zřizovat a ...

Ministerstvo představilo hejtmanům rámec nové Státní hygienické služby ...

www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ministerstvo-pred …

Vytvořeno: 26. 4. 2022 Poslední aktualizace: 26. 4. 2022. Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo hejtmanům krajů návrh věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví, který obsahuje sjednocení a eliminaci dvojího řízení krajských hygienických stanic, důraz klade především na jednotnou metodiku fungování 14 ...

Kompletní manuál občana obtěžovaného hlukem | Frank Bold

frankbold.org/poradna/ochrana-pred-hlukem/hluk/z …

Ochrana před hlukem je upravena především v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále ZOVZ). Osoba, která provozuje stroje a zařízení, které jsou zdrojem hluku, je povinna dodržovat hlukové limity (maximální hodnoty hluku) uvedené v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ...

Krajské hygienické stanice – Ministerstvo zdravotnictví

www.mzcr.cz/krajske-hygienicke-stanice

KHS adresa ředitel telefon e-mail HS hl. m. Prahy www.hygpraha.cz Rytířská 12 110 01 Praha 1 MUDr. Zdeňka Shumová 296 336 700 podatelna@hygpraha.cz Středočeského kraje www.khsstc.cz Dittrichova 329/17 128 01 Praha 2 Mgr. T

Hygieny se sjednotí. Počítá se se vznikem Státní hygienické služby ...

www.idnes.cz/zpravy/domaci/krajska-hygienicka-st …

Hygienické stanice mají asi 2300 zaměstnanců, Státní zdravotní ústav 570, ministerstvo zřizuje v oblasti ochrany veřejného zdraví také Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě a Ústí nad Labem. SZÚ má zákonem jako poslání stanovenu přípravu podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví a další ...

Hygienické stanice, kontakty, informácie o hygienických staniciach (25 ...

www.azet.sk/katalog/hygienicke-stanice

Hygienické stanice (25 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Zdravotnícke a záchranné inštitúcie Hygienické stanice Hygienické služby (11) ... 911 08 Trenčín Kontakty.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. Pridať hodnotenie. Komunálne služby na území mesta Prostějov. Údržba zelene, komunikácií, zber a likvidácia odpadov. ...

Krajské hygienické stanice - územní pracoviště - statnisprava.cz

www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0036

Krajské hygienické stanice Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE. Tento monitoring provádíme z bezpečnostních důvodů a pro zamezení podvodům a škodám na počítačových systémech ve smyslu ustanovení recitálu 47 a 49 ...

Hygienické stanice - Trenčín (1 záznamov) - Azet.sk

www.azet.sk/katalog/hygienicke-stanice/trencin

Hygienické stanice - Trenčín (1 záznamov) Katalóg Úrady a inštitúcie Zdravotnícke a záchranné inštitúcie Hygienické stanice Hygienické služby (11) Ministerstvo zdravotníctva (3) Zobraziť viac kategórií a lokality. Všetky lokality. Slovensko Trenčiansky kraj ...

Co je to HACCP? A jak rozsáhlá příručka musí být? – Hygienická stanice ...

www.hygpraha.cz/co-je-to-haccp-a-jak-rozsahla-pr …

Odpověď: Jde o povinnost provozovatele (dle Nařízení ES č. 852/2004, o hygieně potravin) určit ve výrobě, přípravě a skladování, přepravě a uvádění pokrmů do oběhu technologické úseky (kritické body), ve kterých je největší riziko porušení zdravotní nezávadnosti pokrmů, provádět jejich kontrolu a vést evidenci o kritických bodech, termínech a závěrech ...

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE | Vzory formulářů a pokyny

www.khsova.cz/obcanum/vzory-formularu-a-pokyny

Vzor žádosti o provedení zkoušky znalosti hub - [PDF - 138.12 kB], [DOC - 36.5 kB] Vzor ohlášení zahájení/ukončení činnosti-stravovací služba - [PDF - 70.43 kB], [DOC - 37 kB] Vzor formuláře Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami - [PDF ...

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

www.khsova.cz/homepage/korona-virus

Seznam certifikovaných antigenních testů vhodných pro sebetestování. Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve výskytu covid-19 na území Moravskoslezského kraje od 21.1.2022 do 24.1.2022. Informace k tzv. pracovním karanténám pro poskytovatele zdravotních a sociálních služeb. Tisková zpráva o epidemiologické situaci ve ...

Postup při zřizování provozovny pro výkon činnosti epidemiologicky ...

www.hygpraha.cz/postup-pri-zrizovani-provozovny- …

Za činnosti epidemiologicky závažné, jinak také označované jako služby péče o tělo se podle § 19 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) považují: provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetických ...

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE | Žádost o zařazení prací do kategorie

www.khsova.cz/onas/zadost-kategorizace-praci

Žádost o zařazení prací do kategorie. Zaměstnavatel ve své žádosti o zařazení prací do kategorie uvede: Výsledky hodnocení expozice fyzických osob vykonávajících danou práci jednotlivým rozhodujícím faktorům pracovních podmínek v charakteristické směně včetně doby trvání této expozice. Počet zaměstnanců ...

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE | Odbor hygieny dětí a mladistvých

www.khsova.cz/onas/odbor-hygieny-deti-a-mladistv …

vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Co vás čeká a nemine při kontrole z hygieny? Musíte mít až čtyři ...

www.podnikatel.cz/clanky/co-vas-ceka-a-nemine-pr …

Kontroly ze státních úřadů vzbuzují obavy, protože podnikatelé mnohdy nevědí, co čekat. Tady je příklad, jak probíhá kontrola z hygieny u stravovacích služeb. Krajské hygienické stanice jsou orgány veřejného zdraví a provádí státní zdravotní dozor.

Hygienické stanice čeká digitalizace, usnadní povinnosti pro ...

www.zdravotnickydenik.cz/2022/11/hygienicke-stan …

Žádné hygienické stanice se podle něj nebudou rušit a nejde o centralizaci. Původně avizoval, že by tento zákon chtěl předložit do června. Změny ve fungování krajských hygienických stanic jako novelu zákona o ochraně veřejného zdraví navrhovala už v dubnu 2020 také bývalá vláda s ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO).

Hygienické stanice – Most | idatabaze.cz

www.idatabaze.cz/katalog/zdravi/hygienicke-stani …

1 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 6 poboček. 3.8. ★★★★★. ★★★★★. (12) J. E. Purkyně 270/5 , Most Bezdlužná. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem uděluje rozhodnutí, povolení, osvědčení a plní úkoly státní správy pro ochranu veřejného zdraví včetně ...

Hygienické stanice a zdravotní ústavy, SZÚ

szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-u …

Státní zdravotní ústav Praha 10, 100 00 Tel.: 26708 1111 E-mail pro elektronická podání: podatelna@szu cz E-mail pro elektronickou fakturaci: fakturace@szu cz Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:

Hygienické stanice – Střední a Severní Čechy | idatabaze.cz

www.idatabaze.cz/katalog/zdravi/hygienicke-stani …

Hygienické stanice – Střední a Severní Čechy. Krajské hygienické stanice plní funkci správního úřadu a vykonávají odbornou činnost v oblasti podpory a ochrany veřejného zdraví. Zřizovatelem KHS je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Přehled krajských hygienických stanic v lokalitě Střední a Severní Čechy.

Informace o projektu financovaném z IROP „Integrovaný systém uživatelů ...

www.mzcr.cz/informace-o-projektu-financovanem-z- …

Úvod » Evropské fondy » Projekty Ministerstva zdravotnictví v letech 2014 – 2020 » Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice » Informace o projektu financovaném z IROP „Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice“

Povinnosti pro provozovatele ubytovacích zařízení

khsstc.cz/povinnosti-pro-provozovatele-ubytovaci …

Osoba poskytující ubytování v ubytovacích zařízeních v rámci jí provozované hostinské živnosti a osoba provozující živnost ubytovací služby, s výjimkou osob poskytujících ubytování v bytových domech, v rodinných domech a ve stavbách pro individuální rekreaci, jsou povinny vypracovat provozní řád.. V provozním řádu uvedou:

Formuláře ke stažení – Hygienická stanice hlavního města Prahy

www.hygpraha.cz/dokumenty-ke-stazeni

Vzor žádosti o vydání stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy. VZOR žádosti o stanovisko (PDF) Stáhnout. ... Hygienická stanice hlavního města Prahy Rytířská 404/12, p.s. 203, 110 01 PRAHA 1; Facebook; ID datové schránky: zpqai2i; podatelna@hygpraha.cz; IČO: 71 00 92 56;

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

www.khsbrno.cz/index.php

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Vedoucí služebního úřadu a ředitel KHS JmK 541 126 452