Materské školy

MŠ Bánov

Mateřská škola pro 120 žáků se školní jídelnou. Organizujeme pravidelné výlety do přírody a za kulturou, vánoční besídky a koncerty, maškarní plesy, oslavy narozenin dětí, sezení s rodiči, divadelní představení nebo karnevaly. Navštěvujeme muzea, odborná ...

28 kmČeská republika Bánov 586

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Pitín

Mateřská škola pro 50 žáků s jídelnou nabízí logopedickou péči, tanečně - folklorní kroužek, křesťanskou výchovu i výuku hry na flétnu.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Olšava, Uherský Brod

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou. Pořádáme pravidelné výlety za kulturou nebo do přírody. Vedeme kroužek plavání, keramiky, hudby a divadla, logopedie nebo tancování. Organizujeme besedy, oslavy narozenin dětí, sezení s rodiči, taneční, divadelní a ...

MŠ Šumice

Mateřská škola pro 90 dětí se školní jídelnou.

MŠ Uherský Brod, Primátora Hájka

Mateřská škola pro 60 dětí se školní jídelnou.

MŠ Uherský Brod, Obchodní

Mateřská škola pro 192 dětí se školní jídelnou a jesle. Organizujeme pravidelné výlety do přírody a za kulturou, sportovní dny, divadelní představení. Vedeme kroužek logopedie, počítačové gramotnosti, výtvarné výchovy, plavání, keramiky nebo flétny.

OTVORENÉ (Zatvára v 17:00)

MŠ Uherský Brod - Těšov, Školní

Mateřská škola pro 35 dětí se školní jídelnou. Provádíme praktické a tvořivé činnosti dětí dle školního vzdělávacího programu, logopedickou prevenci a péči. Děti seznamujeme s prací na počítači, dále také s lidovými tradicemi. Nabízíme křesťanskou výuku. ...

MŠ Uherský Brod, Svatopluka Čecha

Mateřská škola pro 80 dětí s jídelnou nabízí dětem výtvarný, keramický a jazykový kroužek. Prostorné třídy s přilehlými lehárnami, šatnami a sociálním zařízením. V MŠ mají děti k dispozici dětské počítačové centrum se speciálními výukovými programy. Škola ...

35 kmČeská republika Uherský Brod, Svat. Čecha 1528

OTVORENÉ (Zatvára v 16:15)

MŠ Uherský Brod, Havřice

Mateřská škola pro 56 dětí s vlastní jídelnou. Organizujeme výlety do přírody, za kulturou a sportem, divadelní představení, rozsvěcení vánočního stromku, maškarní plesy, karnevaly nebo besídky. Účastníme se soutěží nebo odborných exkurzí. Vedeme kroužek ...

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Pašovice

Mateřská škola pro 28 dětí s vlastní jídelnou.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:45)

MŠ Luhačovice

Mateřská škola pro 180 dětí s jídelnou.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

MŠ Velký Ořechov

Provozujeme mateřskou školu pro 76 dětí s jídelnou. Nabízíme výuku hry na zobcovou flétnu a předškolní angličtiny. Zajišťujeme předplaveckou výuku. Používáme vlastní vzdělávací program.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Valašské Klobouky

Provozujeme mateřskou školu pro 180 dětí. Pro děti je zajištěno pravidelné stravování a jsou pořádány kulturní, společenské i sportovní akce. Dále je k dispozici vzdělávací program a venkovní hřiště s pískovištěm i prolézačkami. Děti navštěvují divadla a ...

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Zlámanec

Mateřská škola pro 23 dětí s jídelnou.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:00)

MŠ Horní Lhota

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou zajišťuje výchovu a výuku předškolním dětem.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

MŠ Loučka

Mateřská škola pro 20 dětí s jídelnou.

MŠ Valašská Senice

Provozujeme mateřskou školku s kapacitou 30 dětí.

MŠ Vizovice

Mateřská škola pro 180 dětí s jídelnou.

39 kmČeská republika Vizovice, Palackého Nám. 888

OTVORENÉ (Zatvára v 16:15)

MŠ Zlín - Kudlov

Mateřská škola pro 45 dětí s jídelnou zajišťuje výuku angličtiny, návštěvy kulturních představení, exkurze a školní výlety.

MŠ Zádveřice - Raková

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou. Naše MŠ je venkovského typu a proto se snažíme ukazovat dětem přednost života na vesnici. Zaměření školy je všeobecné. Vytváříme základy pro pěkný přístup dětí k přírodě a místu, kde žijí. Učíme děti vážit si práce ...

MŠ Zlín, Slovenská

Mateřská škola pro 60 dětí od 3 let věku zaměřená na výuku plavání. K dispozici je jídelna. Škola vede kroužky anglického jazyka, flétny a stolního tenisu. Poskytuje logopedickou péči.

MŠ Zlín, M. Knesla

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou.

Montessori Zlín s.r.o.

Základní škola a mateřská škola Motýlek. Mateřská školka rozvíjí inteligenci dětí a uspokojuje jejich touhu po objevování pomocí pomůcek Montessori. Zahrnuje školičku (pro děti 18 měsíců až 3 roky). Zajišťujeme kroužek anglického jazyka, folklorní ...

MŠ Zlín, Štefánikova

Provoz mateřské školy s kapacitou pro 80 dětí, vlastní jídelnou a možností saunování. Zaměření na výuku výtvarné výchovy.

MŠ Zlín, Osvoboditelů

Mateřská škola pro 180 dětí s jídelnou. Možnost návštěvy výtvarného a hudebního kroužku, jógy, angličtiny a logopedie. K dispozici máme zahradu a v letních měsících bazén.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Kačka plus, s.r.o.

Soukromá školka poskytující hlídání dětí. Nabídka individuální péče a přístupu, internetová školička.

OTVORENÉ (Zatvára v 18:00)

MŠ Morysák

Trojtřídní mateřská škola pro 90 dětí s vlastní kuchyní a jídelnou. Škola má k dispozici velkou zahradu vybavenou dvěma pískovišti, pružinovou houpačkou, dřevěnými domečky a skluzavkou. Ve třídách jsou umístěny hrací koutky, které podporují tvořivost dětí. ...

46 kmČeská republika Zlín, třída Tomáše Bati 1285

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

MŠ Zlín, Santražiny

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou i vlastní saunou. S dětmi pořádáme Mikulášskou a Vánoční besídku, výstavy, soutěže, karnevaly, pouštění draka, chodíme na procházky a jezdíme na výlety. Zajišťujeme lyžařské výcviky a předplavecký kurz.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Statutární město Zlín - Městské jesle

Zařízení poskytující péči o děti ve věku do 3 let. Do jeslí jsou přijímány zdravé děti od 1 roku věku do 3 let.

MŠ Zlín, Kúty

Provoz mateřské školy pro 90 dětí se zaměřením na rozvoj pohybových aktivit a estetického vnímání. Součástí školky je jídelna. Nabídka výuky anglického jazyka, návštěv solné jeskyně, logopedické prevence, kurzu předplavecké výchovy, keramického a hudebního ...

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Zlín, Sokolská

Mateřská škola pro 110 dětí s jídelnou zajišťuje logopedickou péči, výuku angličtiny i hry na flétnu.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

MŠ Sluníčko Slušovice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. Téměř každý měsíc je připraveno pro děti divadelní představení, dvakrát do roka navštíví koncert dětí základní umělecké školy a navštíví také místní knihovnu. Poskytujeme logopedickou péči, nápravu grafomotorických ...

MŠ Zlín, Dětská

Provozujeme dvoutřídní mateřskou školu s jídelnou. Nabízíme výuku anglického jazyka. K dispozici je tělocvična a zahrada s průlezkami, brouzdalištěm, skluzavkou a pískovištěm. Navštěvujeme divadla a kina. Pořádáme výstavy, výlety či hravá odpoledne s rodiči. …

MŠ Zlín, Luční

Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou zajišťuje výuku anglického jazyka, logopedickou prevenci a kurzy plavání. Dále nabízí cyklistické závody, školní výlety, exkurze, návštěvy kulturních představení či společné akce dětí a rodičů.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:30)

Dětské centrum Beruška o.s.

Miniškolka, nabízející široké spektrum aktivit pro Vaše dětí, ale i pro Vás. V průběhu roku pořádáme jak pravidelné činnosti, tak i jednorázové akce. Dále nabízíme hernu pro dětí a letní příměstské tábory, cvičení pro děti, taneční kroužky a tvořivý kroužek.

MŠ Zlín, Česká

Mateřská škola pro 90 dětí s jídelnou.

48 kmČeská republika Zlín, Česká 4790

MŠ Zlín, Lázeňská

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou zajišťuje plavecký výcvik, seznamování s anglickým jazykem i taneční kroužek.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:15)

MŠ Liptál

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. Pořádání různých soutěží a kulturních akcí.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

Mateřská škola Lukov

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Nabízíme předškolní vzdělávání. Pořádáme zahradní slavnosti, výlety, zájmové kroužky, besídky či tématické dny. Disponujeme vybavenou zahradou.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)

MŠ Fryšták

Provozujeme mateřskou školku. Naleznete u nás celkem 4 třídy, jídelnu a zahradu pro děti.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:15)

MŠ Ústí

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:30)

MŠ Huslenky

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou. Pro děti se pořádají kulturní, společenské a sportovní akce, návštěvy divadla, kroužků, výletů, besídek a pořádání oslav svátků. Děti si hrají uvnitř budovy i venku. K dispozici je hřiště, pískoviště a hračky.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:45)

Mateřská škola Janová

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20-ti dětí ve věku zpravidla od 2,5 do 6 let. Nedílnou součástí MŠ je zatravněná zahrada s hracími prvky a hřiště. K dispozici je jídelna.

MŠ Nový Hrozenkov, Vranča

Mateřská škola pro 23 žáků se školní jídelnou. Nabízíme výtvarné kroužky, organizujeme výlety a zájezdy. Zaměřujeme se na lesnickou pedagogiku. Provozujeme Valašské muzeum a učíme děti tradicím.

OTVORENÉ (Zatvára v 15:40)

Soukromá mateřská škola Štěpán, o.p.s.

Provoz zařízení rodinného typu pro výchovu dětí předškolního věku od 2,5 do 6 let.

OTVORENÉ (Zatvára v 16:00)