Politické strany a hnutia

Zlínská krajská rada KSČM

Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.

48 kmČeská republika Zlín, A. Randýskové 1800 + pobočky (49)

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byl zvolen jako předseda Karel Schwarzenberg.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života a životního prostředí. V čele strany působí předseda Mgr. Ondřej Liška.

47 kmČeská republika Zlín, Ševcovská 1556 +

Zlínské hnutí nezávislých

Sdružování nezávislých osob s cílem ovlivňování obecních i obecných záležitostí.

Seznam politických stran a hnutí v Česku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_st …

Seznam politických stran a hnutí v Česku. V České republice bylo k 18. říjnu 2020 registrováno 81 aktivních politických stran a 142 politických hnutí, část je bez znatelného politického vlivu, členské či voličské základny. Registrované strany a hnutí jsou uvedeny v následujícím seznamu. Úplný autoritativní seznam ...

Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a ...

biblio.hiu.cas.cz/records/77b4bd2b-7774-4740-91e …

1030 Politické strany Obsah Úvodem (Jiří Malíř - Pavel Marek) ..... 11 I. díl 1861-1938 POLITICKÉ STRANY V LETECH 1861-1918 1. ... 1359 59. Jozef Žatkuliak: Politické strany a hnutia na Slovensku po novembri 1989 až do rozpadu česko-slovenského štátu 1992 - 1381 60. Petr Fiala - Miroslav Mareš - Pavel Pšeja: Komunisté a jejich ...

Politická strana – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politická strana je charakterizována: snahou o získání politické moci ve volbách, dobrovolnou, otevřenou a trvalou organizací, společnými zájmy jejích členů (respektive alespoň jedním společným zájmem). Politická moc přitom nemusí být získána ve volbách, pokud jde o totalitní nebo např. exilové strany. Také ...

Politická strana – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A1_strana

Politická strana je organizovaná veľká skupina ľudí (v dnešnej dobe už spravidla politická organizácia), ktorej cieľom je získanie (štátnej) moci a/alebo presadzovanie určitej ideológie a/alebo riešenia nejakého problému. Aj hnutia v zmysle, v akom sa tento výraz používa u nás po Nežnej revolúcii, sú fakticky politické strany.

Politické hnutie – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Politick%C3%A9_hnutie

Politické hnutie môže byť: . spoločenské hnutie za dosiahnutie alebo udržanie politickej moci, pozri politické hnutie (spoločenské hnutie v politike); o združovaní v politických stranách a politických hnutiach, ktorý stanovuje politickým stranám a hnutiam zhodné podmienky.Rovnako je to na Slovensku, kde zákon č. 85/2005 Z. z. - o politických stranách a politických ...

Zoznam politických strán a politických hnutí na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Zoznam_politick%C3%BDch_st …

Aktívne politické strany a hnutia. Register politických strán a politických hnutí vedie v zmysle Zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach Ministerstvo vnútra SR. K 26. máju 2023 pôsobilo podľa registra na Slovensku nasledovných 57 politických strán a hnutí, ktoré pred týmto dátumom nezanikli a neboli v likvidácii.

Politické strany a politické hnutia, Ministerstvo vnútra SR - Verejná ...

www.minv.sk/

Politické strany a politické hnutia . Register politických strán a politických hnutí . Informácie týkajúce sa agendy politických strán . Výpis z registra politických strán a politických hnutí . Popis elektronickej služby ÚPVS "Vyhotovenie výpisu alebo písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí"

Seznam politických stran a hnutí na Slovensku – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_politick%C3%BDch_st …

Další volby na Slovensku: VÚC 2001 · VÚC 2005 · VÚC 2009 ·. VÚC 2013 · VÚC 2017. Politické strany a hnutí. HLAS · SaS · OLaNO · SMER-SD · PS · ĽSNS · Sme rodina · Za ľudí · KDH. Zahraniční politika. Na Slovensku v současnosti působí 64 politických stran a hnutí .

Politické strany a hnutia v SR - Ústredný portál verejnej správy

www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_politicke-str …

Občan a štát. Podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia, register politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany a sankcie za nesplnenie povinností upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o ...

Politické hnutia - čo to je a aký je rozdiel od strán

biz.htgetrid.com/sk/new-politicheskie-dvizheniya …

Politické hnutia v modernom svete. Moderné politické hnutie možno rozdeliť na provládne a opozičné spoločenstvá. Tí, ktorí sú lojálni vláde, podporujú rozhodnutia vlády, zatiaľ čo opozícia ich naopak kritizuje. Politické hnutia v modernom svete do istej miery ovplyvňujú orgány štátnej moci a miestnu samosprávu.

Informácie týkajúce sa agendy politických strán

www.minv.sk/

Podľa čl. 17 písm. j) Organizačného poriadku Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, koná vo veci registrácie podľa zákona o politických stranách a vedie register strán, do ktorého zapisuje zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapisovaných údajov a zrušenia a zániku strany ...

Občanské aktivity - Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz/clanek/obcanske-aktivity-118893.aspx

Registrace politické strany nebo politického hnutí. Politické strany a politická hnutí slouží občanům k výkonu sdružovacího práva za účelem jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zákonodárných sborů, orgánů vyšších samosprávných celků a orgánů místní samosprávy.

Politické strany a hnutia — Zoznam.sk

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Politicke …

Všetky firmy z oblasti Politické strany a hnutia v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem. Pridaj firmu. Katalóg ; Google; Obrázky; Slovník; Tel. čísla; Mapy ... Katalóg; Inštitúcie, úrady, strany; Politické strany a hnutia (45) Politické strany a hnutia.

Politické strany | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/Politicke-strany/referat-1 …

Politické strany a hnutia v politickom systéme plnia určité funkcie: Funkcia integratívna – Poskytujú občanom, ktorí majú rovnaké zmýšľanie motiváciu, ciele alebo politicko-ideovú základňu väčšie možnosti podieľať sa na moci. Funkcia organizátorská – Politické strany sa spájajú na princípe príbuznosti predstáv ...

Ekologická politika. Strany a hnutia „zelených“ ako subjekty ...

www.jstor.org/stable/44961045

Strany a hnutia „zelených" ako subjekty politických systémov vybraných európskych krajin a USA Úvod ... na politické strany zelených na územf Nemecka třeba vychádzať z politic-kých špecifík tejto európskej krajiny. Až do pádu berlfnskeho mūru roku 1989, do uzavretia 4+2 (USA, VeTká Britânia, Francúzsko a ZSSR so Spolko- ...

Republika - politická strana - www.sme.sk

www.sme.sk/ps/4858/republika

Profil politickej strany Republika, všetko o jej vzniku a súčasnom predsedníctve, programe aj výsledkoch vo voľbách. ... Bratislava Levice Nové Zámky Nitra Pezinok Senec Topoľčany Trenčín Trnava Záhorie. Stred ... Ďalšie politické strany > Základné informácie Skratka. Republika ...

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Poskytnutí informace - seznam politicky exponovaných osob v období od 1. ledna 2020 do 12. května 2021. Č. j.: MV-71654-2/OV-2021.

Politické strany a hnutia - European Court of Human Rights

www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_ …

Politické strany a hnutia Podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva článok 11 (sloboda zhromažďovania a združovania) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sa vzťahuje na politické strany. Znie takto: „1. Každý má právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa

Politické strany - Aktuálně.cz

www.aktualne.cz/wiki/politika/politicke-strany/

Politické strany Česká pirátská strana (Piráti) Česká pirátská strana (Piráti) je politická strana liberálního charakteru. Založena byla roku 2009. ANO 2011 - politické hnutí Aktiv nespokojených občanů byl založen koncem roku 2011, v průběhu roku 2012 se registroval jako politické hnutí ANO 2011. ...

Politické strany - Hlavné správy - Blog

blog.hlavnespravy.sk/32207/politicke-strany/

Politické strany Pozdravujem. Pre potrebu orientácie sa v našich politických stranách a hnutiach vám dávam informáciu o politických stranách a hnutiach za rok 2022. Informácia je rozdelená na tri časti. 1. Meno strany, alebo hnutia. 2. Počet zaregistrovaných členov. 3. Štatutárny zástupca strany alebo hnutia. Pri niektorých stranách a hnutiach chýba počet registrovaných ...

Voľby - Jednotlivé politické strany, hnutia, koalície - LIGA, občiansko ...

volby.estranky.sk/clanky/jednotlive-politicke-st …

Poltár, predseda vystúpil zo strany. Revúca, predseda zomrel. Rimavská Sobota, predseda zomrel v 02/ 2009. Velký Krtíš, Mojžišová Jana, +421 907 889 130, janka.mojzisova@centrum.sk. Zvolen, vybraný predseda nevstúpil do strany. Žarnovica, predseda vystúpil zo strany. Žiar nad Hronom, strana nemá zastúpenie . Žilinský kraj

Politické strany a hnutí - Ministerstvo vnitra České republiky

www.mvcr.cz/politicke-strany-a-hnuti.aspx

Poskytnutí informací - žádost o sdělení údajů týkajících se likvidace, likvidátora a statutárního orgánu Občanské konzervativní strany. Č. j.: MV-15241-25/VS-2014. Poskytnutí informací - Žádost o zaslání kopie materiálu Návrh Vlády ČR Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých politických ...

61 Opatrenie - Ministerstvo financií Slovenskej republiky

www.mfsr.sk/files/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovn …

pre politické strany, politické hnutia,1) občianske združenia,2) záujmové združenia právnických osôb,3) cirkvi a náboženské spoločnosti,4) nezis-kové organizácie poskytujúce všeobecne pro-spešné služby,5) nadácie,6) neinvestičné fondy7) a ďalšie právnické osoby,8) ktoré účtujú v sústave