Nadácie a nadačné fondy • okr. Trenčín a okolie

Nadace Jana Pivečky

Motivace, výchova a vzdělávání mladých lidí a podpora jejich aktivit. Ochrana životního prostředí. Budování zdravé občanské společnosti.

Nadace Tomáše Bati

Podpora sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podnikatelské aktivity.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Nadační fond Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích

Provozujeme závodiště a organizujeme dostihové závody. Nabízíme tréninky na dráze se službami dojíždějícího trenéra.

Nadačné fondy - Trenčianska nadácia

www.trencianskanadacia.sk/vsetko-o-darovani/nada …

Nadačné fondy. Nadačný fond je jedinečný produkt nadácie zameraný na dlhodobú podporu darcovstva v komunite. Je to tiež vnútorný nástroj nadácie na prijímanie, zhodnocovanie a v konečnom dôsledku rozdeľovanie prostriedkov vložených či zhodnotených vo fonde. Používanie prostriedkov nadačného fondu má svoje pravidlá ...

Ako môžete darovať - Trenčianska nadácia

www.trencianskanadacia.sk/vsetko-o-darovani/ako- …

Finančný dar Pošlite finančný dar na účet nadácie vo Fio banke IBAN SK45 8330 0000 0020 0237 3096& nbsp;a& ... Nadačné fondy; Aktívne fondy nadácie; Daruj svoje narodeniny; Naši darcovia; ... Trenčianska nadácia, Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, 911 01 Trenčín e-mail: tnn@trencianskanadacia.sk ...

Aktívne fondy nadácie - Trenčianska nadácia

www.trencianskanadacia.sk/vsetko-o-darovani/akti …

Jeho patrónom je Lekáreň Arnica Montana. O rozdeľovaní prostriedkov fondu rozhoduje správna rada nadácie. Príjemcom prostriedkov z fondu je výhradne Pediatrická klinika Fakultnej nemocnice Trenčín. Fond Dr. Klaun V októbri 2002 sa majiteľ holandskej dopravnej spoločnosti Jacques van der Linden rozhodol založiť nadačný fond Dr ...

MARC21: Základiny (nadácie), fondy, základinné fondy a dary (odkazy ...

katalog.muni.cz/Record/MUB01000607079/Details

Základiny (nadácie), fondy, základinné fondy a dary (odkazy, štipendiá) vo vzťahoch administratívno-právných /

Nadácie | itretisektor.sk

itretisektor.sk/pravo/pravne-formy-organizacii-n …

Nadácie. Nadácie predstavujú v našom právnom poriadku majetkové združenie, ktoré sa v zmysle dôvodovej správy považujú za banky neziskového sektora. Hlavnou úlohou nadácií je zhromažďovať majetok a prerozdeľovať ho na verejnoprospešné účely. V slovenskom právnom poriadku poznáme výlučne súkromné nadácie, ktoré ...

Prvých 7 firemných nadácií odkrylo všetky informácie o svojej činnosti

www.nadaciapontis.sk/novinky/prvych-7-firemnych- …

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni a Nadačný fond Telekom posilnili svoju transparentnosť a získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu.

Nadačné fondy - Karpatská nadácia

karpatskanadacia.sk/nase-riesenia/nadacne-fondy

Nadačné fondy spravované Karpatskou nadáciou. Naše nadačné fondy prinášajú finančnú podporu aktívnym ľuďom a organizáciám na východe Slovenska, ktoré sa snažia z tohto regiónu vytvoriť lepšie miesto pre život. Nadačné fondy sú zároveň efektívnym nástrojom pre darcov, ktorý im umožňuje vytvoriť vlastný ...

Vzorové nadácie a nadačné fondy | TREND

www.trend.sk/csr/vzorove-nadacie-nadacne-fondy

Certifikaty Zdroj: Asociáciu firemných nadácii a nadačných fondov. Od roku 2017 spolupracuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov pri audite a udeľovaní certifikátov so spoločnosťou KPMG. „Na základe požiadavky ASFIN sme preskúmali, či firemné nadácie a nadačné fondy zverejňujú informácie v súlade s ...

Všetky nadačné fondy

www.nds.sk/nadacne-fondy-kat/vsetky-nadacne-fondy

Nadácia pre deti Slovenska. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Projekty | Nadácia Lea

www.nadacia-lea.org/projekty

Podporte prosím Nadačný fond LUNA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme. ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v rokoch 2021 až 2022. Viac o projekte. iMISSION. ... Taktiež budú v priestoroch Nadácie LEA prezentované zbierkové predmety približujúce históriu, dobové fotografie a informácie o dôležitých míľnikoch tejto obce. ...

Nadace a nadační fondy Brno-město • Firmy.cz

www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Neziskove-a-human …

Sociální nadační fond. Mečová 368/5, Brno-město. Pomáháme těm, ke kterým se štěstí otočilo zády. Posláním SNF je pomáhat lidem, kteří se dostali do těžké životní situace a nemají možnost se z ní vlastními silami vymanit - jednotlivcům (seniorům, lidem s postižením, rodinám i dětem) i neziskovým organizacím ...

1 Neziskový sektor - Wolters Kluwer

obchod.wolterskluwer.sk/sk/ukazka.dm-12149.pdf

Do majetku nadácie sa započítajú aj nadačné fondy, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania alebo ostatného majetku nadácie. Ostatný majetok nadácie tvoria peňažné prostriedky, cenné papiere a iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi, ktoré nie sú súčasťou nadačného imania ani nadačného fondu.

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA - Penta Investments

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

Krčmárikovej, správkyne nadácie VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA ZA ROK 2012 . Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: 851 01, Bratislava, Slovenská republika 2 ... orgánu nadácie. 10. NADAČNÉ FONDY V roku 2012 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11.

Piaristická nadácia

www.piaristickanadacia.sk

O nás. Piaristická nadácia vznikla v roku 2020 pri Reholi piaristov na Slovensku s cieľom napĺňať poslanie nadácie najmä formou finančnej a materiálno-technickej podpory vzdelávacích inštitúcií na Slovensku, v poskytovaní grantov a štipendií študentom a pedagógom, ale taktiež v obnove a podpore cirkevných kultúrnych ...

Dom - Nadačné fondy

www.fondst.sk

Nadačné fondy. Dom; Nadácia Kia Motors Slovakia; Reťazec Kaufland; Blog; Search for: COVID-19 Tipos prispel nemalé peniaze nemocniciam na boj s covid-19. Čítaj viac. ... Aktivity nadácie Henkel na Slovensku. Spoločnosť Henkel je na Slovenskom trhu pomerne aktívna, a preto samozrejme existuje aj grantový program, ktorým firma Henkel ...

Podmienky účasti - Neziskové organizácie Pomocník - Google Help

support.google.com/nonprofits/answer/3215869

Organizácie musia byť: (1) spolky, (2) ústavy, (3) poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní na ministerstve práce a sociálnych vecí a na ministerstve spravodlivosti, (4) nadácie, (5) nadačné fondy, (6) všeobecne prospešné spoločnosti a (7) cirkevné organizácie registrované na ministerstve kultúry.

Aktivity nadácie Henkel na Slovensku - Nadačné fondy

www.fondst.sk/aktivity-nadacie-henkel-na-slovens …

A to najmä z dôvodu vyššie spomínanej pandémie Covid-19, pretože seniori sa stali najohrozenejšou skupinou v spoločnosti. Finančnú pomoc od nadácie Henkel získali napríklad Fórum pre pomoc starším – národná sieť, Antistres centrum, Zvieratá a ľudia navzájom, Centrum sociálnych služieb, Centrum rodiny, Senior Banky, OZ ...

Dobrý štart – Nadácia pre deti Slovenska

www.nds.sk/programy-detail/dobry-start

Na Slovensku žije v Centrách pre deti a rodiny približne 5 000 detí, viac ako 300 ich ročne tieto centrá opustí. Do dovŕšenia 18 rokov, keď musia väčšinou z centier odísť, dostávajú vreckové maximálne vo výške 29,40 eur mesačne. Keď tieto zariadenia opustia, dostanú od štátu na štart do života jednorazový príspevok ...

Nadácia Vlada Kulíška

www.kulisek.slovanet.sk/nadacia_text.htm

Nadácia nemá žiadne nadačné fondy a v roku 2015 neposkytla žiadne dary právnickým ani fyzickým osobám. Hospodárenie nadácie bolo v súlade s rozpočtom schváleným správnou radou. Keďže výdavky nadácie boli ku koncu roka nižšie, ako bolo plánované, podarilo sa nadácii nakoniec hospodáriť s menším ziskom.

VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA

www.pentainvestments.com/en/fileGet.aspx

Jaroslavy Koštiaľovej, správkyne nadácie VÝRONÁ SPRÁVA NADÁCIE PENTA ZA ROK 2013 . Nadácia Penta, Digital Park II, Einsteinova ul. č. 25, PSČ: 851 01, Bratislava, Slovenská republika 2 ... NADAČNÉ FONDY V roku 2013 nevytvorila Nadácia Penta žiadny nadačný fond. 11.