Biskupstvo, diecéze rímskokatolícke • okr. Trenčín a okolie

Biskupství brněnské

Zabýváme se sdružováním farností v regionu Jižní Moravy. Poskytneme Vám přehled jak farností a děkanství, ale i konání nedělních bohoslužeb, církevních akcí a aktualit.

Biskupství ostravsko-opavské

Poskytování aktualit z diecéze a informací o organizační struktuře, pastoračních centrech, poutních místech a kontaktech.

Diecéze brněnská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_brn%C4%9Bnsk% …

Diecéze brněnská (latinsky Dioecesis Brunensis) je římskokatolická diecéze, která se nachází na jihu historické země Moravy (a od 1. ledna 2013 zahrnuje též farnosti Dolní Cerekev a Vyskytná nad Jihlavou nacházející se převážně v Čechách).. Podle současného správního dělení České republiky se diecéze rozkládá na většině území Jihomoravského kraje ...

Diecéze – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze

Diecéze (lat. dioecesis) je správní jednotka církví s episkopální strukturou, v jejímž čele stojí biskup s úřadem a sídlem nazývaným biskupství.Diecéze se vymezuje územně, výjimečně institucionálně či funkčně. Podřazenou jednotkou diecéze jsou obvykle farnosti či svazky farností (děkanáty, vikariáty), nadřazená jednotka se u jednotlivých církví liší, u ...

Biskupství – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Biskupstv%C3%AD

Biskupství je synonymum pro církevní správní obvod diecézi, v katolické církvi také označení pro sídlo (budovu) či úřad biskupa. [1] Odlišujeme biskupství, k němuž přísluší diecéze a které tedy spojuje titul biskupa s konkrétním úřadem spravujícím diecézi, a tzv. titulární biskupství, ke kterému žádná ...

Arcidiecéze ostřihomská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Arcidiec%C3%A9ze_ost%C5%99 …

Arcidiecéze ostřihomská (latinsky Archidioecesis Strigoniensis) je bývalé římskokatolické arcibiskupství v Uhrách se sídlem v Ostřihomi.Převážná část jeho území ležela na území dnešního Slovenska a v časech svého největšího územního rozmachu, do roku 1776, zabíralo asi 80 % jeho rozlohy.Po roce 1918 místo něho vznikla Arcidiecéze trnavská – území ...

Diecéze nitranská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_nitransk%C3%A1

Diecéze nitranská je jedno ze slovenských římskokatolických biskupství, se sídlem v katedrále svatého Jimrama v Nitře.Sahá od hranic s Moravou až po Dunaj, kromě Nitry zahrnuje např. Trenčín, Nové Zámky, Topoľčany, Zlaté Moravce nebo Štúrovo.Má rozlohu 5 932 km² a jejím současným sídelním biskupem je Viliam Judák.Spolu s metropolitní arcidiecézí bratislavskou ...

Plzeňská diecéze – Oficiální stránky plzeňské diecéze římskokatolické ...

www.bip.cz

Oficiální stránky plzeňské diecéze římskokatolické církve. Diecéze plzeňská - 25 let existence. newsletter přihlášení ... biskup Tomáš Holub zasadil strom diecéze a odpoledne byl pro příchozí na biskupství připraven doprovodný program. Obrázek novinky. 19. 05. 2023. Soutěž k třiceti letům diecéze.

Diecéze pasovská – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Diec%C3%A9ze_pasovsk%C3%A1

Diecéze pasovská (německy Bistum Passau, latinsky Dioecesis Passaviensis) je diecéze římskokatolické církve v Pasově v Bavorsku. Spadá do jurisdikce církevní provincie Mnichov-Freising v jihovýchodní části Německa. Současným biskupem je Stefan Oster SDB .

Římskokatolická farnost Roztoky – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmskokatolick%C …

Historie farnosti. První písemná zmínka o farní lokalitě Roztoky pochází z roku 1186.Již v roce 1384 zde existovala plebánie.Matriky jsou vedeny od roku 1785.O roku 1786 byla v Roztokách lokálie.Fara byla zřízena v letech 1857–1858.. Duchovní správcové vedoucí farnost. Začátek působnosti jmenovaného v duchovní správě farnosti od:

Žilinská diecéza – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDilinsk%C3%A1_diec%C3 …

Žilinská diecéza alebo Žilinské biskupstvo, v úradnom styku Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza (lat. Dioecesis Žilinensis) je diecéza rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku so sídlom v Žiline.. Zriadená bola pápežom Benediktom XVI. dňa 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj diecéznymi patrónmi.. Katedrálnym chrámom je Farský ...

Česká církevní provincie – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_c%C3%ADrke …

Česká církevní provincie je jedna ze dvou církevních provincií římskokatolické církve na území České republiky, druhou je moravská církevní provincie. V čele provincie stojí jako metropolita primas český, kterým je arcibiskup pražský. Česká provincie se skládá z těchto diecézí: Arcidiecéze pražská (diecéze ...

Trenčín – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Tren%C4%8D%C3%ADn

Trenčín, sídlo okresu a kraja, aj dnes patrí k najvýznamnejším mestám Slovenska s bohatým kultúrnym a spoločenským životom. ... Rímskokatolícke 54,22 65,76 Bez vyznania 22,41 22,32 Evanjelická cirkev a. v. 5,44 7,05 Gréckokatolícke 0,43 0,32 Pravoslávie 0,15 0,17 Iní + nezistení 17,35

Biskupství - DOO

doo.cz/biskupstvi.html

Biskupství. Biskupství je úřad, který pomáhá biskupovi v naplňování jeho poslání, což je především řízení a pastýřská správa svěřené diecéze. Jiné označení pro úřad biskupství je biskupská kurie. Pro zajištění povinností vyplývajících z církevních i světských zákonů jmenuje biskup osoby do ...

Aktuálně - Biskupství brněnské

www.biskupstvi.cz/aktualne

Dne 24. května 2023 obdrželo Biskupství brněnské podnět od zletilé ženy, která byla dle předloženého rozsudku Okresního soudu v Blansku poškozena vážnou újmou na svých právech. 11.6.2023. Slavnost Těla a krve Páně v Brně 2023. Slavnost Těla a krve Páně bude v jihomoravské metropoli slavena v neděli 11. června 2023.

Diecézní archiv Biskupství brněnského - Kontakty

www.archiv.biskupstvi.cz/kontakty

Diecézní archiv Biskupství brněnského Odbojářů 803 664 61 Rajhrad tel.: +420 518 633 494 email: archiv@biskupstvi.cz Pracovníci archivu. PhDr. Marie Plevová, Ph.D. [ plevova@biskupstvi.cz ] Mgr. Petra Koláčková [ kolackova@biskupstvi.cz ] Mgr. Jitka Fričová [ fricova@biskupstvi.cz ] Kde nás najdete

Biskup Tomáš Holub v katedrále požehnal nový darovací terminál

www.bip.cz/cs/novinky/2021-12-biskup-tomas-holub …

V zadní části katedrály sv. Bartoloměje byl dnes zprovozněn samoobslužný darovací terminál, jehož prostřednictvím mohou návštěvníci přispět na chod a údržbu hlavního diecézního chrámu. Jedná se teprve o druhý terminál svého druhu v České republice. Již od srpna funguje toto zařízení od České spořitelny v kostele v Neratově.

Římskokatolická farnost – děkanství Hradec Králové I | Biskupství ...

www.bihk.cz/dieceze/hradec-kralove-i

Biskupství královéhradecké. Velké náměstí 35/44 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611 fax: +420 495 512 850. IČO: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 34

Římskokatolická farnost – arciděkanství Pardubice | Biskupství ...

www.bihk.cz/dieceze/pardubice

Z diecéze 1. 6. 2021. Salesiánský klub mládeže a Římskokatolická farnost - arciděkanství Pardubice zvou na Den rodin a dětí, který se uskuteční v sobotu 5. června v Pardubicích. Fotogalerie. Mons. Josef Kajnek - 30 let pomocným biskupem ... Biskupství královéhradecké ...

Biskupství královéhradecké | Biskupství královéhradecké

bihk.cz

Biskupství královéhradecké. Velké náměstí 35/44 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611 fax: +420 495 512 850. IČO: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 34

O diecézi - DOO

doo.cz/dieceze/o-diecezi.html

O diecézi. Diecéze je území, které spravuje papežem jmenovaný biskup. Ostravsko-opavská diecéze je nejmladší diecézí v České republice. Byla založena Janem Pavlem II. dne 30. 5. 1996 papežskou bulou "Ad Christefidelium spirituali". Tímto rozhodnutím papeže byla pro novou diecézi vyčleněna část arcidiecéze olomoucké ...

Odbor hospodářské správy majetku - DOO

www.doo.cz/biskupstvi/majetkova-sprava.html

Ve své činnosti úzce spolupracuje s ekonomickým odborem a právním oddělením biskupství. Zajišťuje komplexní agendu související s majetkoprávním převodem majetku, pronájmem, zatěžováním, nabýváním a jinou správu majetku biskupství a farností diecéze ve smyslu kanonického práva, obecně platných právní...

Historie - Diecéze litoměřická - dltm.cz

www.dltm.cz/historie

Za tyto zásluhy byl roku 1777 nobilitován, stal se i vyšehradským proboštem. V roce 1790 byl jmenován biskupem v Litoměřicích, kde se rovněž zaměřil na oblast školství a proslul jako horlivý vizitátor diecéze. Zemřel 25. května 1801 a jako první litoměřický biskup byl pochován na zdejším městském hřbitově.

Ke stažení - Diecéze litoměřická - dltm.cz

www.dltm.cz/ke-stazeni

Biskupství litoměřické. Dómské náměstí 1/1. 412 01 Litoměřice. (neadresujte přímo na otce biskupa či generálního vikáře) Formuláře žádostí vyplňujte čitelně (nejlépe na PC) a uvádějte všechny požadované údaje! Je-li žádost vyplněna řádně, není již potřeba přikládat jakékoli další písemnosti (v ...