Farnosti Cirkvi bratskej • okr. Trenčín a okolie

Sbor Církve bratrské ve Vsetíně - Maják

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

48 kmČeská republika Vsetín, Smetanova 1140

Sbor Církve bratrské ve Frýdku-Místku

Sbor pořádá bohoslužby a modlitební setkání. Organizujeme program pro děti a mládež s náboženskou tématikou a biblické hodiny.

Sbor Církve bratrské v Třinci - Lyžbice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Sbor Církve bratrské v Horní Suché

Sbor pořádá bohoslužby a náboženská setkání. Věnujeme se zpěvu, prací s dětmi a dorostem. Pořádáme nedělní besídky, pěvecké vystoupení a vydáváme časopis POSEL.

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne, Trenčín | Zoznam.sk

www.zoznam.sk/firma/2760831/Zbor-Cirkvi-bratskej …

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne. Adresa: Východná 3/20, 91101 Trenčín . Telefón: 032 7430 936. IČO: ... Trenčín Inštitút sestier františkánskych terciárok dcéry sv. Františka z Florencie, Melčice - Lieskové Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Bobot, Bobot Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nemšov ...

Cirkev bratská – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev_bratsk%C3%A1

Cirkev bratská. Cirkev bratská ( CB ), v minulosti Slobodná cirkev reformovaná, resp. Jednota českobratská je protestantská cirkev vyznávačského (evanjelikálneho) typu, ktorá vznikla v roku 1882 na území Čiech vo vtedajšom Rakúsko-Uhorsku zlúčením Slobodnej evanjelickej cirkvi českej (založenej v roku 1868) a Slobodnej ...

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne - Hlavná 22, Trenčín - sluzby

www.maxinfo.sk/firma/zbor_cirkvi_bratskej_v_tren …

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne Hlavná 22 Trenčín Cirkev a farnosti Cirkev - sluzby Dnes je 17.09.2022. Meniny má Olympia. Služby. Firmy. Weby ... www.maxinfo.sk. Firma - detailné informácie Úrady, organizácie a združenia > Cirkev a farnosti. Celkom 94167 ponúk Názov subjektu. Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne ...

Farnost – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Farnost

Farnost (ze starořeckého παροικία – paroikía, přičemž pár-oikos doslova znamená „v domě“, má tedy význam „sousedství“; lat. parrochia, parochia či paroecia) je základní církevní správní jednotka v katolické, pravoslavné, starokatolické, anglikánské a několika dalších církvích. Sdružuje věřící ...

Děkanát a vikariát – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bkan%C3%A1t_a_vikari …

Děkanát, děkanství a vikariát jsou v římskokatolické církvi územní jednotky menší než diecéze a větší než farnost, obvykle sestávají z několika farností.Slovo „děkan“ je odvozeno z latinského decanus (zástupce deseti), slovo „vikář“ z latinského vicarius (zástupce).. Název děkanát (Olomouc, Opava-Ostrava) nebo děkanství (Brno) se používá např. na ...

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne - Hlavná 22, Trenčín - pobocky

www.maxinfo.sk/firmaPobocky/zbor_cirkvi_bratskej …

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne Hlavná 22 Trenčín Cirkev a farnosti Cirkev - pobocky Dnes je 13.11.2022. Meniny má Stanislav. Služby. Firmy. Weby ... www.maxinfo.sk. Firma - detailné informácie Úrady, organizácie a združenia > Cirkev a farnosti. Celkom 94170 ponúk Názov subjektu. Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne ...

Informácie o Trenčíne » Visit Trenčín

visit.trencin.sk/informacie-o-trencine

Hviezdová 2, Trenčín Tel.: +421 (0)32 650 42 73, 159. BOHOSLUŽBY. V Trenčíne sa konajú bohoslužby Rímsko-katolíckej cirkvi, Gréckokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Cirkvi Adventistov siedmeho dňa, Kresťanského zboru aj Cirkvi bratskej.

Propagace církví v ČR Analýza propagace římskokatolických farností ve Zlíně

digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/15922/fo …

cování tohoto tématu. Mé poděkování patří také vedení Farnosti sv. Filipa a Jakuba a l e-nŧm studentské křesťanské organizace RR-49 za jejich vstřícnost a ochotu poskytnout mi potřebné informace prostřednictvím konzultací. Děkuji své rodině za veškerou podporu během mého studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne, Trenčín, Východná - kontakt a ...

www.azet.sk/firma/74615/zbor-cirkvi-bratskej-v-t …

Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne - Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne - činnosť cirkevnej organizácie tvorenej spoločenstvom veriacich ľudí. internet firmy kategórie od A po Z. A B C ... Sídlo: Východná 2425/3, 911 08 Trenčín. IČO: 36120847. DIČ: 2022563741. Hodnotenia Zbor Cirkvi bratskej v Trenčíne.

Evidencia cirkevných právnických osôb

www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/EV …

Cirkev bratská v Slovenskej republike Bratislava Cukrová 14 (Rada cirkvi) 811 08 predseda, podpredseda, tajomník rady cirkvi Cirkev bratská v Slovenskej republike 1. september 1991 Zbor cirkvi bratskej ...(sídlo) k 31.12.2017 ich bolo 17 správca zboru, podpreseda staršovstva, hospodár Cirkev bratská v Slovenskej republike 1. september 1991

Často kladené otázky o farnosti, církvi a víře - Římskokatolická ...

www.farnostcheb.cz/clanek.php

V naší farnosti je vítán opravdu každý. Tedy aspoň se o to snažíme. Je fakt, že občas někoho třeba nechtěně odradíme či vylekáme. Ale vědomě netřídíme lidi podle žádných kriterií (tedy ani náboženských), ani podle míry plnění (často domnělých) náboženských „požadavků“, a samozřejmě ani podle barvi ...

Úvod | DoKostola.sk

portal.dokostola.dev

Pripravili sme pre vás novú webstránku s modernejším vzhľadom, ktorá je prehľadnejšia a ľahšie použiteľná aj na mobilných zariadeniach. Vaše postrehy a návrhy na zlepšenie nám môžete písať na adresu spravca@ dokostola.sk . Stará webstránka je naďalej dostupná na adrese https://portal.dokostola.dev.

Vo farnosti Trenčín sa... - Gréckokatolícka farnosť Trenčín | Facebook

www.facebook.com/grkattn.sk/posts/161138888893651

V našej farnosti Trenčín sa prihlásilo ku Gréckokatolíckej cirkvi celkom 1830 veriacich. Pred desiatimi rokmi to bolo 817 veriacich (SODB 2011). Naša farnosť je rozsiahla - jej jurisdikčné územie tvorí 6 okresov Trenčianskeho kraja.

Kostoly a kaplnky | Mesto Stará Turá

www.staratura.sk/kostoly-a-kaplnky

Historické fakty západného i východného filozofického smeru viedli náš ľud k jednote a k príslušnosti k Svätej stolici. Sú to korene, z ktorých žije Cirkev na Slovensku a s ktorými je prepojená i staroturanská farnosť. Základy farnosti boli položené v 16. storočí vybudovaním kamenného kostola sv. Jána na návrší Chríb.

Cirkev bratská v Slovenskej republike – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Cirkev_bratsk%C3%A1_v_Slov …

Cirkev bratská (CB) je štátom uznávaná cirkev, ktorá patrí k malým protestantským cirkvám vyznávačského (evanjelikálneho) typu, ktorá vznikla r. 1882 na území Čiech v Rakúsko-Uhorsku.Na územie Slovenska sa dostala začiatkom 20. storočia, keď sa sformovali prvé zbory v Prešove a v Bratislave ().Počas Prvej Slovenskej republiky bola zakázaná, v čase vlády komunizmu ...

Bohoslužba v rámci Společné konference Církve bratrské a Cirkvi bratskej

www.youtube.com/watch

23. 11. 2019Bohoslužba v rámci Společné konference Církve bratrské a Cirkvi bratskejkazatel: Tomáš Cvejnmoderuje: Jaroslav Pokorný(c) 2019 CBTesin.cz

Monitor | Getsemany

www.getsemany.cz/node/802

Doteraz (máj 1989) sme sa podieľali na štyroch väčších stretnutiach, ktoré boli verejné, so súhlasom predstaviteľov církevných obcí, (farností) a to v Cirkvi Bratskej, Evanj. c. Metodistickej, Cirkvi Apoštolskej a so súhlasom p. biskupa Miku v Reformovanej cirkvi (Kalvíni), kde sa v marci 89 zišlo k modlitbe asi 300 veriacich ...

Sborový dům Církve bratrské (Levice) – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Sborov%C3%BD_d%C5%AFm_C%C3 …

Sborový dům církve Bratrské v Levicích je církevní stavba. Jeho výstavba probíhala během let 1983 - 1985.V roce 1991 byl oceněn Cenou Dušana Jurkoviče (cena byla odsouhlasena ještě před listopadem 1989, ale protože šlo o církevní objekt, nemohla být autorovi v té době předána). Sborový dům stojí nedaleko centra okresního města, v zástavbě rodinných domů, ve ...

Řečníci | Brodfest 2022

www.program.brodfest.cz/recnici

Petr Dvořáček. Po té, co do jeho života vstoupilo evangelium, vystudoval Evangelikální teologický seminář v Praze a Evangelickou teologickou fakultu UK. Je ženatý a má dvě dcery. Během své praxe kazatele sloužil jako vězeňský kaplan ve věznici Jiřice nedaleko Prahy. Poslední roky se zabývá především učednictvím a ...

Jáhen – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1hen

Jáhen v katolické církvi Římskokatolický jáhen oblečený v dalmatice. Úkolem jáhna v katolické církvi je především „hlásat Boží slovo“. Jeho úkolem je předčítat z evangelia při liturgii, dále může kázat, křtít, oddávat, pohřbívat, vyučovat a připravovat na svátosti.Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy nemocných) či ...

Francouzská reformovaná církev – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_reformova …

Francouzská reformovaná církev (francouzsky L'Église réformée de France) byla historicky nejvýznamnější evangelická církev ve Francii, která navazovala na učení hugenotů založené na kalvinismu.Církev byla členem Francouzského protestantského svazu, Světového společenství reformovaných církví, Společenství evangelických církví v Evropě a Světové rady církví.

společenství farnosti Slatiňany

slatinany.farnost.cz/co-jsme-se-o-sobe-a-cirkvi- …

Co jsme se o sobě a církvi dozvěděli ze syndoních dotazníků? Z článku Patnáct tisíc snů o církvi - Katolický týdeník (katyd.cz) Vydání: 2022/29 Velehrad v myšlenkách na Ukrajinu, 12.7.2022, Autor: Michael Martínek. Do synodálního procesu se zapojilo asi 15 tisíc lidí z 1 100 farností (tedy z každé druhé u nás – pozn. red.), v nichž vytvořili dva a půl tisíce ...

Kostelní židle, židle do kostela a cirkví | CONFER.shop

www.confer.shop/cz/kostel/kostelni-zidle-vyroba. …

Specifikace. Kostelní židle jsou vyráběny z dubového masivu nejvyšší kvality s čalouněnou sedací částí. Technologie lakování nepřekrývá jejich původní - paprskovitou kresbu, přestože firma Confer s r. o. umí zákazníkovi nabídnout i jinou materiálovou úpravu, různé barevné odstíny dřeva a čalounění ...