Združenia pre deti a mládež • okr. Trenčín a okolie

Centrum pro rodinu Beruška

Provozování mateřského centra. Nabízíme trávení volného času rodičů a dětí v kolektivu, učení se komunikaci, vzdělávacím a tvořivým aktivitám. Snažíme se o vytváření zdravého životního rytmu, který ukazuje možnosti volnočasových aktivit.

35 kmČeská republika Uherský Brod, Nerudova 193

Sociální služby Uherský Brod

Nabídka volnočasových aktivit pro děti a mládež.

ZATVORENÉ (Otvára v Út 13:00)

Česká tábornická unie - T.K. Dakota Uherský Brod

Organizace různých akcí, turistika a táboření dětí a mládeže. Pořádání brigád.

Dům dětí a mládeže Brumov-Bylnice

Organizování kroužků a zájmových činností pro děti a mládež. Pořádáme také turnaje v petangue, nohejbalu, a ringu, letní tábory či různé kurzy jako například drátkování. Kroužky jsou rozděleny na sportovní, společenské a technické.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Rodinné a mateřské centrum Malenka

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Dům dětí a mládeže Slavičín

Pořádáme sportovní a zábavné akce pro děti a mládež. Vedeme kroužky fotbalu, jógy, mažoretek, moderního a orientálního tance, zumby či volejbalu. Nabízíme také kroužky angličtiny a němčiny, šachu, hasičský či logopedický kroužek. V nabídce máme dále umělecké …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

R-Ego

Poskytujeme pomoc, podporu a zázemí dětem, které jsou ohroženy sociálně nežádoucími jevy a mohla by pro ně nastat nepříznivá životní situace. Poskytujeme právní, fyzickou a psychickou ochranu. Zajišťujeme programy pro děti.

Rodinné a mateřské centrum Slavičín, z.s.

Jsme slavičínské centrum vzájemného setkávání rodin s dětmi. Nabízíme hernu, vzdělávání i volnočasové aktivity.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 09:00)

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko A. B. Svojsíka Slavičín

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Junák - český skaut, středisko Osamělý Jestřáb Luhačovice, z. s.

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

32 kmČeská republika Luhačovice, Rumunská ev. č. 677

Dům dětí a mládeže Luhačovice

Nabídka kroužků estetiky, keramiky, agility, kytary, angličtiny, badmintonu či sportovních her a pořádání letních táborů. Dále zajištění kroužků cvičení na míčích, sebeobrany, Barbie a orientálního tance.

Rodinné centrum Valašské Klobouky, z.s.

Nabízíme každodenní program, volnočasové a vzdělávací aktivity, kurzy a hlídání dětí. Pořádáme besedy, přednášky a výstavy.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

DDM Valašské Klobouky

Nabídka různých druhů kroužků a volnočasových aktivit. Pořádáme letní a příměstské tábory.

Komunitní škola T.R.N.K.A.

Nabídka mimoškolního vzdělávání pro děti i dospělé a volnočasových aktivit.

Orel jednota Drnovice u Valašských Klobouk

Cílem křesťanské organizace je výchova mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit.

Dětský domov Zlín

Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče.

Sdružení ředitelů mateřských škol Zlínského kraje

Provoz sdružení pro děti a mládež. Zaměřujeme se na předškolní vzdělávání. Přibližujeme tradice, folklór, zvyky a obyčeje rodného kraje. Cílem projektu je založení nové regionální tradice s příhraniční účastí. Pořádáme přehlídky škol.

IZAP - sdružení pro integraci zdravých a postižených dětí a mládeže Chceme žít s vámi

Naším cílem je podpora integrace spoluobčanů se znevýhodněním, především dětí, mládeže a mladých dospělých lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Snažíme se vytvářet podmínky pro další vzdělávání, zaměstnávání a sociální začleňování. Provozujeme chráněné …

Rodinné centrum Kamarád - Nenuda o.s.

Provoz sdružení zaměřeného na rodiče a děti. Zabezpečování prázdninového provozu pro mládež a pořádání společných přímořských pobytů.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Občanské sdružení Madio

Nabídka služeb v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže.

47 kmČeská republika Zlín, Kvítková 3687

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Domino - Centrum volného času dětí a mládeže a dalšího vzdělávání

Domino - Centrum volného času dětí a mládeže a dalšího vzdělávání

Organizování dětské taneční školy, víkendových pobytů a letních táborů pro děti, vedení dětského klubu cestovatelů.

Spektrum - Krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje

Podpora všestranného rozvoje mladých lidí. Pořádání různých akcí, seminářů a přednášek. Poskytování informací o aktivitách sdružení.

Asociace Tectum

Provozujeme sdružení pro mladé lidi s cílem rozvoje občanské společnosti.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Dům dětí a mládeže ASTRA

Výběr činností a akcí pro volný čas, táborů, zájmových kroužků a zábavy pro děti i dospělé.

Salesiánský klub mládeže Zlín

Nabídka volnočasových programů pro děti a mládež.

Pionýrská skupina Klubovna Čtrnáctka

Organizace pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež. Během celého roku pořádáme víkendové pobyty, které se konají vetšinou jednou za měsíc až dva, jednodenní výlety do přírody, volnočasové aktivity a další. Každoročně v období letních prazdnin …

Ateliér ZEBRA

Provozování zájmového, estetického a rodinného ateliéru se zaměření na rozvoj a výchovu ve výtvarném a hudebním cítění u dětí a mládeže.

Dětské centrum Beruška o.s.

Miniškolka, nabízející široké spektrum aktivit pro Vaše dětí, ale i pro Vás. V průběhu roku pořádáme jak pravidelné činnosti, tak i jednorázové akce. Dále nabízíme hernu pro dětí a letní příměstské tábory, cvičení pro děti, taneční kroužky a tvořivý kroužek.

Eurogalaxie, s.r.o.

Nabídka služeb zábavního parku pro děti. Zábavní centrum je možno pronajmout k pořádání rodinných oslav, firemních večírků a dětských narozeninových oslav.

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 3. středisko Zlín - klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

49 kmČeská republika Zlín - Mladcová, Mokrá V 240 + pobočka

Brick by Brick

Jsme centrum kreativního vzdělávání, kde mizí hranice mezi hrou a učením. A celou dobu stavíme s kostkami LEGO®, které děti milují.

klubovna

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Zálesák - středisko Zlín 1 Mladcová

Pořádáme dětské tábory, bambiriádu, drakiádu, pouštění lampionu, curling a různé výlety.

Charita Vsetín

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Zrnko. Mimoškolní příprava Sidera.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 12:00)

Centrum Archa

Nabídka pomoci mladým lidem aktivně a plnohodnotně využívat volný čas a pomoci ke zdravému vývoji mládeže v oblasti duchovní, duševní a materiálové.

ZATVORENÉ (Otvára v Po 16:00)

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Lidečko - klubovnaNový Hrozenkov

Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory.

Občanské sdružení Den

Nabídka volnočasových aktivit pro mládež zajímající se o křesťanství a pro maminky s dětmi a těhotné ženy. Pořádání závodů na horských kolech, vodáckých výprav, zážitkových her či koncertů hudebních kapel a dalších kulturních aktivit.

MARiMAR s.r.o.

Bavíme se spolu s Vašimi dětmi více než 20 let Pořádáme v ČR i zahraničí: dětské letní i zimní tábory školy v přírodě školní tematické výlety lyžařské kurzy cyklopobyty pobyty pro rodiny s dětmi s animačním programem nebo s výukou lyžování pro …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

Alcedo - středisko volného času Vsetín

Provozujeme středisko volného času pro děti a dospělé. Vedeme kroužky a pořádáme pobytové a příměstské tábory tábory. V našem klubu jsou k dispozici společenské hry, kulečník, internetové připojení, bar, fotbálek a možnost pořádání akcí. Zajišťujeme …