Certifikačné orgány, audity • okr. Trenčín a okolie

ZEKA plus, s.r.o.

Nabídka akreditačních a certifikačních služeb. Poskytování služeb v oblasti přesného strojírenství. Provádění zkoušek způsobilosti koordinátorů BOZP.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností poskytující odborné služby v oblasti hodnocení kvality a bezpečnosti produktů, certifikace produktů a systémů managementu a služby v oblasti technické normalizace.

KOLKA s.r.o.

Revízie a oprava elektrických zariadení ,odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení. Ochrana osobných údajov. Vypracovanie bezpečnostného projektu informačných systémov.

AB Solartrip, s.r.o.

Realizace a prodej fotovoltaických systémů. Využití solární energie. Posuzování lokalit z hlediska umístění. Výpočet energetické bilance. Zjištění celkové investice na solární technologii. Odborné poradenství. Kvalitní a rychlý servis.  …

V říjnu 2022 vyšla nová verze normy ISO/IEC 27001:2022 - EZÚ

ezu.cz/aktuality/v-rijnu-2022-vysla-nova-verze-n …

Následující kroky by Vám mohly pomoci při přechodu na nové vydání normy: 1. Zakoupit ISO/IEC 27002:2022 a ISO/IEC 27001:2022. 2. Seznámit se s novými opatřeními a definicemi, jako např. primární aktiva, RTO, RPO atd. 3. Provést analýzu rizik s ohledem na nová opatření a nové rozdělení aktiv.

ISO 9001 Certifikace systémů managementu kvality (QMS)

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

Systém řízení jakosti (QMS) ISO 9001 je nejvyhledávanější normou pro zvyšování kvality na světě. Poskytuje sadu standardizovaných požadavků na QMS. TÜV SÜD je certifikační orgán pro ISO 9001 a může vám pomoci implementovat tento systém v rámci celé organizace.

SCC Certifikace | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

PROČ ZVOLIT TÜV SÜD. V rámci TÜV SÜD poskytují mezinárodní akreditované certifikační orgány služby pro různé systémy řízení. Máme rozsáhle zkušenosti s auditem a certifikaci široké škály mezinárodně uznávaných manažerských systémů. Pomůžeme vám identifikovat příležitosti a minimalizovat potenciální rizika.

Audity a certifikace systémů | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

TÜV SÜD je globálním poskytovatelem auditů a certifikačních služeb. Naše důkladné znalosti dodržování předpisů po celém světě a naši velmi zkušení auditoři vám zajistí rychlé a efektivní služby. Soustředíme se na to, abychom vám pomohli zlepšit důslednost, efektivitu a soulad s předpisy - díky tomu budete moci ...

Systém managementu kvality, certifikace ISO 9001

www.vups.cz/sluzby/certifikace-systemu-managemen …

Dále nabízíme: certifikaci systémů managementu EMS, BOZP, ISMS, EnMS; certifikaci způsobilosti organizací k zajištění jakosti provádění projektových, silničních a stavebních prací dle Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR; certifikaci jakosti při tavném svařování kovů dle ISO 3834 ve spojení s ISO 9001, analýzu plnění požadavků ...

Certifikační orgány certifikující osoby

www.cai.cz

Certifikace pracovníků je upravena: EA MLA (Multilaterální dohoda) – ČIA je signatářem této dohody v plném rozsahu. Garant pro certifikační orgány certifikující osoby: Ing. Milan Svoboda. 272 096 208, 724 797 770. svobodam@cai.cz. Zástupce garanta pro certifikační orgány certifikující osoby: Ing.

Poskytovatel certifikačních služeb – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Poskytovatel_certifika%C4% …

Poskytovatel certifikačních služeb nabízí zajištění certifikátu pro: organizace (realizace systému jakosti, ochrany životního prostředí,…) výrobky (shoda s normou, bezpečnost elektrotechnická, radiační,…) služby (profesionalita, důvěryhodnost,…) osoby (způsobilost pro vykonávání jisté profese; svářeč ...

Certifikační organizace – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Certifika%C4%8Dn%C3%AD_org …

Certifikační organizace, certifikační orgán provádí certifikaci osob, výrobků, systémů managementů (něčeho). Rozlišují se dva typy certifikátů shody: Certifikát shody (produkt-produkt) je dokument, který certifikuje například, že opravené zařízení splňuje požadavky kladené na původní zařízení.; Certifikát shody (produkt-norma): dokument, který vydává ...

Certifikační orgány

www.cai.cz

Informační dopisy pro inspekční orgány; Certifikační orgány . Certifikační orgány certifikující osoby . Dokumenty pro certifikační orgány certifikující osoby; Informační dopisy pro certifikační orgány certifikující osoby; Certifikační orgány certifikující produkty . Dokumenty pro certifikační orgány ...

Certifikační audity – AUROS PB s. r. o. – Manažerské poradenství

management.auros.cz/audity/certifikacni-audity

Certifikaci provádějí na základě zvláštního oprávnění (akreditace) certifikační orgány. Vedle certifikace systémů managementu se můžete běžně setkat s certifikací výrobků a pracovníků. Nejběžnější „systémovou certifikací“ je certifikace systému managementu kvality podle normy ISO 9001:2015 (dříve ISO 9001 ...

T Cert - Certifikační schéma

tcert.cz/certifikace/certifikacni-schema

Dle požadavků normy ISO/IEC 17021-1, která se týká požadavků na certifikační orgány jsou všechny certifikační audity prováděny ve dvou vzájemně oddělených krocích. Další audity (dozorové a recertifikační) jsou již prováděny jen v jednom kroku. CERTIFIKACE

ISO 50001 - Certifikace systémů | TUV NORD Czech

www.tuv-nord.com/cz/cs/nase-sluzby/certifikace-s …

NOVĚ! Dne 21. srpna 2018 publikovala Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) revidovanou normu ISO 50001:2018 pro systémy hospodaření s energií. Celkové přechodné období souběhu platnosti certifikátů s verzí ISO 50001:2011 končí 21. srpna 2021. Audity podle staré normy však bude možné provádět pouze do února 2020.

Certifikace CoC založená na systému PEFC | TÜV SÜD Czech

www.tuvsud.com/cs-cz/cinnosti/audity-a-certifika …

TÜV SÜD Czech je mezinárodně akreditovaný certifikační orgán pro PEFC CoC. Naši důvěryhodní auditní odborníci rozumějí všem komplexním technickým a sociálním aspektům certifikace CoC pro širokou škálu průmyslových odvětví v oblasti zpracování dřeva, buničiny a papíru, balení a tisku. Můžeme vám nabídnout ...

Jaký je rozdíl mezi interním a externím auditem? | Blog CeMS

www.cems-cz.com/blog/349-jaky-je-rozdil-mezi-int …

Norma ISO 19011: 2018 definuje audit jako systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získávání důkazů auditu a jejich objektivního hodnocení, aby se určil rozsah, v jakém se plní kritéria auditu. Interní audity jsou prováděny týmem kompetentních interních auditorů přičemž proces řízení interních auditů ve ...

Co je certifikace? Vše, co byste měli vědět o certifikaci

www.dqsglobal.com/cs-cz/o-nas/certifikace/co-je- …

Základním předpokladem pro certifikaci je nezávislé, nestranné a objektivní posouzení kompetentní třetí stranou, jako je například DQS. V rámci certifikace je certifikační audit vždy součástí certifikačního procesu, který je koncipován jako trvalý. Ten zahrnuje audit celého systému a monitorování systému, které ...

QISO - MIRAIS | ISO, ISO certifikace, poradenství, IATF 16949 ...

www.mirais.cz

Hlavním předmětem poskytovaných služeb společnosti je poradenství v oblasti BOZP a PO, řízení kvality, poradenství a příprava k certifikaci dle všech ISO norem (například: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, HACCP, ...) a implementace požadavků nařízení GDPR. v posledním období je naše činnost zaměřena na IATF ...

IQNET - mezinárodní síť certifikačních orgánů - CQS

www.cqs.cz/O-nas/IQNET

situační audity; Úvod O nás IQNET. IQNET - mezinárodní síť certifikačních orgánů ... Národní certifikační orgány pro certifikaci systémů managementu, které splňují kriteria ISO 17021 a které pracují v souladu s ISO 19011, se mohou stát členy IQNET. Členem se může stát zpravidla certifikační orgán z dané země ...

Certifikační orgány • Firmy.cz

www.firmy.cz/Vse-pro-firmy/Sluzby-pro-firmy/Cert …

AMBIS vysoká škola, a.s. 3,2 ( 4) Šujanovo náměstí 356/1, Brno, Trnitá. Studium na soukromé vysoké škole v oborech: Ekonomika a management podniku, Oceňování majetku, Finance. Jsme akreditovaným certifikačním orgánem v oblasti účetnictví a oceňování majetku. Kurzy celoživotního vzdělávání. 605 222 975 Web. Poslat ...

Základní informace | Finanční kontrola | Ministerstvo financí ČR

www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/kontrola-verejnych …

Finanční kontrola v České republice se skládá z řídicích a kontrolních mechanismů seskupených do 3 subsystémů: veřejnosprávní kontrola, která je vykonávána kontrolními orgány podle ustanovení § 7 až 10 zákona o finanční kontrole; kontrola vykonávaná podle mezinárodních smluv, kterou vykonávají mezinárodní ...

Co je ISO 27001 - norma pro bezpečnost informací | LRQA

www.lrqa.com/cs-cz/iso-27001

Norma ISO 27001 – Bezpečnost informací. Zaregistrujte se a získejte řadu informací a osvědčených postupů za účelem zajištění bezpečnosti informací. Každé organizaci – bez ohledu na její velikost a odvětví – poskytne standard ISO/IEC 27001 silný základ pro komplexní strategii zabezpečení informací a ...

Certifikace kvality, systémy kvality ISO - CQS, Praha

www.cqs.cz/O-nas

PROČ CERTIFIKOVAT S NÁMI ! V roce 1993 se sedm významných organizací z oblasti zkoušení a certifikace dohodlo, že sdruží své finanční a personální zdroje a vytvoří společný certifikační orgán pro systémy jakosti (CQS) se širokým polem působnosti. V roce 1996 byl certifikační orgán CQS akreditován národním akreditačním orgánem ČIA k certifikaci systémů jakosti.