Meranie emisií

EkoPro

Súkromná spoločnosť EkoPro, s. r. o. Trenčín vznikla v roku 2007 so zameraním poskytovať prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia kvalitné a profesionálne služby v oblasti vykonávania meraní emisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ostatných súvisiacich činností v oblasti ochrany ovzdušia a monitorovania a overovania emisií skleníkových plynov.

www.ekopro.sk/

Enviroregister.sk | Merania emisií zdroja, Nitra, Trenčín, Trnava

Meranie emisií zdroja. Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technika ... EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín Oprávnené a technologické merania, vyhodnocovanie a návrhy vzduchotechnických, odborné posudky ...

www.enviroregister.sk/meranie-emisii-zdroja-nitra-trencin-trnava.html

Členské štáty sa dohodli na nových pravidlách na zníženie emisií metánu ...

Návrh tiež umožňuje využívanie rôznych zariadení na meranie emisií, ako aj flexibilitu v špecifických vnútroštátnych alebo geologických podmienkach. Odvetvie ropy a zemného plynu. Prevádzkovatelia budú musieť merať emisie metánu a vypracúvať o nich správy, ktoré budú kontrolovať nezávislí akreditovaní overovatelia.

www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2022/12/19/member-states-agree-on-new-rules-to-slash-methane-emissions/

Enviroregister.sk | Meranie prašnosti a chemických škodlivín

Meranie hluku, vibrácii a osvetlenia. Spracovanie hlukových máp. Technologické meranie emisií. Bilancovanie emisií VOC. www.vurup.sk. Mgr. Dana Palušová, Pred poľom 775/24, Trenčín Merania prašnosti a chemických škodlivín v pracovnom prostredí. Vypracovanie posudkov o riziku a dokumentácie k BOZP. Poradenská a konzultačná ...

www.enviroregister.sk/meranie-prasnosti-a-chemickych-skodlivin.html

Enviroregister.sk | Merania emisií zdroja

Meranie emisií zdroja. Oprávnené merania emisií zo zdrojov znečisťovania ovzdušia, kalibrácie, skúšky a inšpekcie monitorovacích systémov, meracia a diagnostická technika ... EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín Oprávnené a technologické merania, vyhodnocovanie a návrhy vzduchotechnických, odborné posudky ...

www.enviroregister.sk/meranie-emisii-zdroja.html

Meranie a odtienenie radónu - Trenčín (21 záznamov) - Azet.sk

Slovensko Trenčiansky kraj Meranie a odtienenie radónu - Trenčín. 1 - 21 z celkom 21 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . Ing. Peter Bažík - AM - SYSTÉM ... Výroba meracích prístrojov na teplo a prietok, meranie a reguláciu. Meranie emisií škodlivín z energetických zariadení. Energetická certifikácia - vetranie a ...

www.azet.sk/katalog/meranie-a-odtienenie-radonu/trencin/

EnviroTeam Slovakia | Meranie emisií

EnviroTeam Slovakia - najlepší rozmer pre Vaše emisie. Merania emisií CO, NO X, SO 2, TZL, PM 2,5/10, TOC, VOC, anorganických zlúčenín vrátane zlúčenín kovov, dioxínov/furánov a PCB zabezpečuje akreditované skúšobné laboratórium prostredníctvom 3-och komplexne vybavených meracích vozidiel... Laboratórium je spôsobilé vykonávať kontrolu účinnosti II. stupňa ...

www.etske.sk/

Prístroje na meranie emisií | Testo, s.r.o.

Toto meranie musia vykonávať len kvalifikované osoby. Prístroje na meranie emisií umožňujú meranie rôznych objektov. Patria medzi ne zvuky a vibrácie, ale aj pachy a látky znečisťujúce ovzdušie. Väčšina vykonávaných meraní súvisí s látkami znečisťujúcimi ovzdušie. Tieto merania by mali zahŕňať aj identifikáciu ...

www.testo.com/sk-SK/produkty/pristroje-na-meranie-emisi

Meranie, rozbory, audit Trenčín (25 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Trenčiansky kraj Meranie, rozbory, audit - Trenčín. 1 - 25 z celkom 25 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám. INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. Pridať hodnotenie. Hlukové a emisné štúdie, meranie hluku a vibrácií, návrh protihlukových opatrení, meranie mikroklimatických faktorov, meranie umelého osvetlenia a ...

www.azet.sk/katalog/meranie-rozbory-audit/trencin/

EKO-TERM SERVIS, s.r.o. - Meranie emisií - ets-ke.sk

Meranie kyslého rosného bodu v spalinách a odpadových plynoch. +421 903 628 243 - Mária Kožejová, obchodný úsek. +421 903 628 216 - Anna Vargová, sekretariát. +421 / 55 / 611 24 11. sekretariat@ets-ke.sk.

www.ets-ke.sk/

Meranie emisií - CEMMAC

Správy o oprávnenom meraní emisií Názov dokumentu Kategória Formát Diskontinuálne meranie emisií za rok 2016 ZIP Stiahnuť… Diskontinuálne meranie emisií ...

www.cemmac.sk/dev/language/sk/meranie-emisii/

Servis kotlov v Trenčianskom kraji (17 výsledkov) - Azet.sk

Predaj, montáž, odborné prehliadky a skúšky tepelných zariadení. Inšpekčné prehliadky, servisné meranie emisií. ... 911 01 Trenčín Kontakty. Dopyt s. r. o. Pridať hodnotenie. Predaj vykurovacej techniky a inštalačného materiálu. Servis a revízie kotlov, plynospotrebičov. Meranie elektrosmogu, zemského magnetizmu, dodávka ...

www.azet.sk/katalog/kotly-servisy/trenciansky-kraj/

STK, stanice technickej kontroly Trenčín | Adresarfiriem.sk

Pozrite si profily firiem z kategórie 'STK, stanice technickej kontroly' v meste Trenčín! Prípadne hľadáte sTK, stanica technickej kontroly, emisná kontrola, meranie emisií, technická kontrola vozidiel, príprava na STK, kontrola originality vozidiel, kontrola originality automobilov, stanica technickej kontroly, spôsobilosť vozidiel,.

www.adresarfiriem.sk/stk-stanica-technickej-kontroly-meranie-emisii/trencin/

Meranie prašnosti a chemických škodlivín - Enviroregister.sk

Meranie prašnosti a chemických škodlivín. ... Mgr. Dana Palušová, Pred poľom 775/24, Trenčín Merania prašnosti a chemických škodlivín v pracovnom prostredí. ... Langsfeldova 18, 811 04 Bratislava Autorizované merania emisií, merania v pracovnom prostredí, kontrola kotlov, kontrola účinnosti systému 2.stupňa rekuperácie ...

www.enviroregister.sk/meranie-prasnosti-a-chemickych-skodlivin-nitra-trencin-trnava.html

Ako prebieha meranie emisií v najnovšej norme Euro 6d? A kam sa podela ...

Od 1.9. 2019 je norma Euro6d TEMP povinná pre všetky nové osobné vozidlá, no už čoskoro začne platiť plnohodnotná norma Euro 6d. Kým Euro 6d TEMP je typická výrazným znížením emisií NOx pre naftové motory, 6d je ešte náročnejšia. Nielen pre nevyhnutnosť spĺňania emisných noriem aj vo všetkých režimoch reálnych ...

podkapotou.zoznam.sk/cl/1000605/1804695/Ako-prebieha-meranie-emisii-v-najnovsej-norme-Euro-6d--A-kam-sa-podela-6d-TEMP-

Nájdite ten správny merač spalín Testo | Testo, s.r.o.

Vyhľadávanie úniku plynu. Pomocou prístroja na vyhľadávanie úniku plynu od firmy Testo nájdete netesnosti na plynových vedeniach vždy rýchlo, spoľahlivo a konformne. Rýchla reakcia aj u minimálneho množstva plynu. Ohybná sonda dosiahne aj na ťažko prístupné miesta; akustický a optický alarm okamžite po odhalení netesnosti.

www.testo.com/sk-SK/produkty/spaliny-plyn-a-castice

Laboratóriá - skúšobné - Trenčiansky kraj — Zoznam.sk

Všetky firmy z oblasti Laboratóriá - skúšobné v prehľadnom, triedenom a kontrolovanom katalógu firiem.

www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstvo/Sluzby/Laboratoria-skusobne/Trenciansky-kraj.html

Meranie emisií vozidiel počas skutočnej jazdy: Rada sa dohodla na ...

V dohodnutom znení: sa faktory zhody, ktoré sa uplatňujú na meranie emisií pri skutočnej jazde z ľahkých osobných a úžitkových vozidiel, stanovujú na rovnakú úroveň ako v návrhu Komisie; sa od Komisie požaduje, aby každé dva roky preskúmala technický vývoj týkajúci sa presnosti prenosných systémov merania emisií ...

www.consilium.europa.eu/sk/press/press-releases/2019/12/11/measuring-real-driving-car-emissions-council-agrees-on-its-position/

SPOTŘEBIE NA TUHÁ PALIVA PRO VYTÁPĚNÍ OBYTNÝCH PROSTORŮ

a emisií pre meranie. Nakoniec je uvedená emisná trieda, do ktorej kotol podľa merania patrí. Kľúčové slová emisie, EN 303-5, TZL, tuhé palivá, GEMOS KHW 110, meranie emisií Abstract Bachelor's thesis "Appliances for solid fuel for heating" aims on the issue of emission measurement for solid fuel boilers.

www.vut.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php

SK - ENVITECH - monitorovacie systémy pre ochranu životného prostredia

ENVItech, s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti životného prostredia od analýzy problému a vypracovania projektu, po dodávku monitorovacieho systému na kľúč, zaškolenie obsluhy a dlhodobý servis monitorovacích systémov. Laboratórium monitorovania kvality ovzdušia ako súčasť ENVItech, s.r.o. je akreditované Slovenskou ...

www.envitech.sk/

Emisie – Imisie | Meracie prístroje | Meratex

Emisie - Imisie. Táto stránka je venovaná prístrojovému vybaveniu pre firmy zaoberajúce sa oprávnenými meraniami emisií, pre firmy v oblasti priemyselnej výroby, ktoré vykonávajú kontrolné a technologické merania emisií, pre špeciálne skúšobné laboratóriá a iné firmy a osoby. V našej ponuke máme kompletné meracie ...

www.meratex.sk/emisie-imisie/

S-EKA - Metodické usmernenia

Metodické usmernenie č.3005/2022 - typ motora G4LD - meranie zvýšených otáčok. Metodické usmernenie č.4025/2022 - typ motora G4Lx - zmena emisného systému. INFINITI. ... Metodické usmernenie č.4026/2022 - postup merania emisií. ŠKODA. Metodické usmernenie č.5004/2020 - typy motorov BYT a BZB - zmena typu sondy ...

www.seka.sk/technici/informacie/metodicke-usmernenia

Meranie spalín (emisie) (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2)

V našom laboratóriu je v rámci merania emisií poskytovaných veľa služieb merania, testovania a analýzy. Meranie spalín (emisie) (CO, CO2, O2, SO2, NOx, NO, NO2) je jednou z týchto služieb. Počas týchto meraní vychádzajú z týchto štandardov publikovaných domácimi a zahraničnými organizáciami:

www.gozetim.com/sk/cevre-analizleri/emisyon/baca-gazi-(emisyon)-olcumu-(co-co2-o2-so2-nox-no-no2)/