Konvent sester dominikánek Bojkovice

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání. Výchova a vzdělávání mládeže.

Oblastní charita Uherský Brod

Zajištění charitativní a humanitární pomoci určené lidem v nouzi.

Charita Vsetín

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

Provoz domova pro seniory, poskytování domácí péče. Zajištění volnočasových aktivit a pomoci pro děti a mládež.